Proč v Escare nedají dopustit na metodu 5S

Japonská metoda 5S je sada pravidel pro vytváření a udržování organizace, čistoty a efektivity na pracovišti. V ESCARE tuto metodu používají a stojí si za tím, že je pro společnosti přínosná. I přesto, že je implementace a kontrola dodržování těchto 5 pravidel náročná na lidské zdroje, je dobré ji aplikovat do podnikání. Proč to dělat a jaké úspory tím vzniknout nám objasnil Ing. Tomáš Stöhr.

3 nástroje, jak změnit a zlepšit pracoviště:

  1. Vytřiď (Seiri) = Odstraň nepotřebné předměty
  2. Umísti (Seiton) = Umísti vše na správná místa
  3. Vyčisti (Seiso) = Ukliď vše po dokončení práce do původního stavu

2 nástroje, jak zajistit trvalé fungování předcházejících tří nástrojů:

  1. Standardizuj (Seiketsu) = Zajisti dodržování pravidel
  2. Udržuj (Shitsuke) = Kontroluj stávající stav, zaškoluj ihned nové pracovníky a neustále zlepšuj bezpečnost práce

5S je vlastně o odstranění drobných problémů na pracovištích, které ve výsledku představuje výrazné zefektivnění procesů. Mezi takové problémy patří ve velké míře hledání věcí pro práci – „Kde jsem zase položil ten šroubovák!?“ Když má každý předmět své místo a všichni to dodržují, ušetříte tím spoustu času a mnohdy i spoustu peněz. Eliminuje se totiž nejen již zmiňované hledání, ale také zbytečné pohyby, transporty, špatné postupy práce a mnohé další činnosti.

Pokud vás zajímá více, v článku Proč děláme 5S Ing. Stöhr popisuje, jak v Japonsku objevil pravý význam metody 5S.

Autor příspěvku: redakce