Profesní setkání logistiků 2017 od KLA: byli jsme u toho

Ve dnech 18. a 19. května proběhla již tradiční akce pod názvem Profesní setkání logistiků 2017 pořádaná oborovou organizací – Komorou logistických auditorů (známá také jako KLA). Ta propojuje logistické auditory a udává kvalitu a standardy pro realizaci logistických auditů v České republice.

Akce Profesní setkání logistiků je tak celoročním vyústěním její práce a ve velmi příjemné a neformální atmosféře se zde potkávají členové KLA s logistiky z různých firem napříč ČR.

Ústředním tématem akce byla Logistika v praxi a zde je první část reportu.

Setkání druhého dne zahájil předseda Komory logistických auditorů, pan Ing. Tomáš Prstek (SALSO) a uvedl hned prvního přednášejícího, kterým byl Ing. David Holman, Ph.D. z Vysoké školy ŠKODA AUTO. David Holman měl velmi zajímavou přednášku o srovnání výrobních metodik (hlavně TPS) mezi Toytou a právě koncernem VW, pod který ŠKODA AUTO spadá.

Z té vyplynulo, že Toyota a jejich Toyota Production System, který je v oboru automotive tolikrát zmiňován a v praxi nasazován je velmi efektivní systém výroby, ale v praxi vlastně nejlépe funguje pouze v Toyotě. Toto tvrzení doložil na případové studii, kdy právě Toyota k vyrobě stejného počtu aut potřebuje o 40% méně lidí než VW a zároveň také auto vyrobí mnohem levněji, než VW.

Proč tomu tak je? Ing. Holman to názorně demonstroval na příkladu Olympiády v RIU 2016, kdy při štafetovém závodu zvítězila Jamajka, ale na druhém místě pak Korea před týmem USA. Tým USA, i když jeho členové byli na špičkové úrovni, byli na špičkové úrovni sami za sebe, nikoliv jako tým. Tedy jinými slovy, tým složený z hvězd nemusí znamenat hvězdný tým!

Kdežto tým Koree trénoval jen půl roku předávání štafet, kde vznikají právě slabá místa a časové ztráty. A vlastně stejný problém je i u výrobních firem. Jednotlivá oddělení zde mají svá vlastní KPI, nikoliv jedno společné. Sice mají zaveden systém Kaizen, ale, a jak správně uvedl Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D, ALog. z Logistické akademie, ten je v českých firmách spíše systémem návrhů změn, než-li systémem společného zlepšování procesů.

Zjednodušeně řečeno, závěrem je, že pokud chcete zlepšit firmu, procesy, výrobu jako celek, celá firma se musí chovat jako celek. Celý výrobní systém je přeci jen tak silný, jako jeho nejslabší část.

V rámci druhého dne Profesního setkání logistiků pokračoval program formou tzv. logistického mixu, kde mohl vystoupit kdokoliv ze zúčastněných, kdo měl co publiku říci. Zde jsme slyšeli také řadu zajímavých komentářů. Např. Ing. Milan Hruška z BERGHOF SYSTEMS prakticky demonstroval jejich vlastní systém na odhalení úzkých míst ve výrobě a metodiku, kterou lze tato úzká místa nejen identifikovat, ale také maximálně vytížit na základě detailních analýz.

Ing. Jan Šlajer, jeden ze zakladatelů DYNAMIC FUTURE, což jsou lídři v oblasti prediktivní simulace u nás, představil trendy v oblasti dynamické a prediktivní simulace. Mezi asi největší trend současnosti patří virtuální továrny. Tedy virtuální 3D nebo VR simulace reálné továrny a veškerých procesů v ní, kdy si manažeři mohou snadno vyzkoušet nové metody výroby a jejich následný vliv na celý výrobní proces. 3D je zde již dlouho, ale v tomto oboru a právě u virtuálních továren teď frčí virtuální realita a to jak pomocí VR brýlí, tak i celých VR caves – místností, kde vás simulace obklopuje kolem dokola.

Ing. Josef Černý z ICZ měl přednášku na téma systémových vozíků. Tedy poloautonomních skladových vozíků, které dokáží vychystávat a manipulovat s paletami až do výšky 16 m a zároveň třeba díky RFID čipům v podlaze skladu bezpečně navádět, zvyšovat nebo snižovat rychlost i svou výšku v návaznosti na prostředí.

Celý report z akce čtěte také na stránkách Komory logistických auditorů na www.kla.cz.

Autor příspěvku: redakce