Logistik a námořník Jaroslav Uhlíř

Komora logistických auditorů je přední autoritou v oblasti stanovování standardů pro tvorbu logistických auditorů. A jedním z vůbec prvních členů Komory (KLA) je také Jaroslav Uhlíř ze spol. Slovlogistik.

Pan Uhlíř je kapacitou v oboru logistiky a jeho specializací, kterou rovněž vyučuje nejen ve své firmě, ale třeba také v Logistické akademii, je logistika v zemědělství a práce s firemními KPI. A zrovna tento týden přinesla Komora logistických auditorů velmi hezký rozhovor s Jaroslavem Uhlířem, kde svou profesní specializaci popisuje.

Logistika v zemědělství je velmi komplexní obor, i když si většina populace představuje logistiku jen jako přepravu, právě v zemědělství se logistika uplatňuje ve své komplexitě v maximální možné míře. Co je tedy součástí agrologistiky a jak máme logistiku v tomto tradičním oboru chápat?

Logistické náklady v zemědělství jsou ve velké většině tvořeny dopravními náklady a cenou skladování. Je tedy velmi velký důraz na vhodné prostorové uspořádání jednotlivých obsluhovaných objektů, jako jsou stáje, silážní žlaby, hnojiště v návaznosti na polní hospodářství. Na jednotlivých polích dochází ke střídání plodin, proto je řešení dopravní obsluhy každý rok jiné. Řízení provozu sklizňových linek je řízení systému s využíváním metodiky úzkých míst. Podle přepravních vzdáleností vyplývajících z osevních postupů může být úzkým místem kapacita přepravy, jindy kapacita příjmových míst (když je doprava na krátké vzdálenosti) nebo třeba kapacita sušky obilí (podle vlhkosti v závislosti na počasí). Vysvětluje v rozhovoru Jaroslav Uhlíř.

 

Jak jsme již zmínili, další specializací tohoto ostříleného logistika je rovněž práce s firemním KPI. Tedy to, jak a proč vůbec nastavovat cíle pro firmy a jak tyto cíle měřit.  Jak vysvětluje pan Uhlíř pro KLA.cz, oddělení controllingu je vlastně v téměř každé firmě, ale v drtivé většině z nich se jedná jen o reportingy. A to je podle slov Jaroslava Uhlíře něco jiného. V podstatě zavedení controllingu ve firmě je něco jako metoda nepřímého řízení.

 Co se týká stanovení KPI, zde je hlavní pochopit, že procesní KPI je vždy poměr výkonu procesu k hodnotě použitého zdroje.

Jak v rozhovoru vysvětluje, pro správnou práci s KPI je třeba zvolit ideální formu vizualizace, aby bylo na první pohled jasné, jakých KPI bylo dosaženo v porovnání s měřeným obdobím. Právě díky dobře stanovenému KPI  tak mají firmy dostatečný přehled o vývoji ukazatelů a procesů, které se ve firmě dějí.

Jak sám Jaroslav Uhlíř z Slovlogistik uznává, zavedení KPI je velmi náročný proces, ale přináší velmi efektivní metody řízení.

A proč námořník? Před lety dostal pan Uhlíř pohled od bývalého studenta z jeho cest a plaveb a to ho přimělo k zřízení lodního průkazu a plaví se dodnes. Naposledy s logistickými kolegy třeba v Řecku, které mu ostatně velmi přirostlo k srdci.

Celý rozhovor můžete číst také na webu Komory logistických auditorů.

Autor příspěvku: redakce