Základ úspěchu moderní logistiky? Komplexní péče o zákazníka!

Vývoj jde v logistice stále dopředu. Co postačovalo včera, není dnes již zárukou úspěchu.

V současné době nacházejí stále větší uplatnění 3PL a 4PL modely spolupráce, které zákazníkovi umožní dosáhnout vysoké efektivity a optimalizace veškerých logistických procesů.

„Na významu nabývá především komplexní péče o veškeré logistické potřeby zákazníka“, doplňuje Iva Floriánová, vedoucí Střediska leteckých a námořních přeprav společnosti NIKA Logistics.

Stále větší počet zákazníků upřednostňuje model spolupráce, kdy se o veškeré logistické požadavky stará jedna kompetentní osoba. Z tohoto důvodu jsme zřídili specializované Středisko leteckých a námořních přeprav, díky kterému dokážeme klientovi poskytnout komplexní logistické služby, od zajištění jakéhokoli typu přeprav, přes skladování, až po logistické poradenství a optimalizaci celého řetězce.

„V rámci této divize nejčastěji řešíme požadavky na leteckou a námořní přepravu „door to door“, v rámci které zajišťujeme dodávku zboží od zákazníka až „ke dveřím“ jeho odběratelů. Součástí našich služeb jsou samozřejmě také konzultace a poradenství“, doplňuje Iva Floriánová.

V poslední době je patrný zvýšený zájem o destinace jako jsou Saudská Arábie, Indie, Irák aj.

Za nejzajímavější zakázku letošního roku považuji přepravu radiolokátoru, kdy jsme zákazníkovi zajišťovali leteckou přepravu do Iráku. Ta zahrnovala navíc vyřízení všech tranzitních povolení, neboť na zásilku byla vydaná vojenská licence. Součástí našich služeb byla rovněž koordinace v tranzitním letišti v Iránu a dodání zboží koncovému zákazníkovi. Vzhledem k značnému počtu přepravních kusů a povaze zásilky bylo nutné dohlédnout na bezpečné dodání bez poškození zboží. Samozřejmostí bylo i důkladné pojištění zásilky. Vše dopadlo k naprosté spokojenosti klienta, kterému jsme tak opět potvrdili spolehlivost našich služeb.

„Vzhledem k rostoucímu zájmu o přepravy do těchto vzdálenějších destinací bude význam námořní, letecké, železniční a kombinované dopravy dále narůstat. Naše společnost je na tento trend připravena, což naši zákazníci velmi oceňují“, uzavírá Iva Floriánová z NIKA Logistics.

Autor příspěvku: redakce