Josef Černý z KLA: Od programování k logistice

Ing. Josef Černý je jedním z logistických auditorů sdružených v profesní Komoře Logistických Auditorů (známá také pod zkratkou KLA). Mimo to ale také zakládal společnost ICZ, která se specializuje na vývoj a dodávku systému pro návrh a implementaci infrastruktury a bezpečnostní systémy po celé Evropě.
Od roku 2005 jste senior konzultant ve společnosti ICT. Komu a proč byste doporučil s vaší firmou spolupracovat?
(Josef Černý) Ve společnosti ICZ působím „o něco déle“: již před rokem 2000 jsem s lidmi, kteří v té době ICZ zakládali, spolupracoval a tato spolupráce nakonec vyústila v přechod malé společnosti ICOS, kterou jsem tehdy vedl (a spoluvlastnil), „pod křídla“ ICZ.

V širokém spektru ICT řešení a služeb, které dnes společnost ICZ nabízí, představujeme tým logistických konzultantů a IT specialistů připravený navrhnout a dodat svým zákazníkům kvalitní řešení jeho intralogistických procesů se zohledněním těch specifik, která jsou pro jeho byznys významná a pomáhají mu utvářet jeho jedinečnost.

Jaký byl váš kariérní a znalostní vývoj v této firmě a co je v ICZ a.s. nyní vaší hlavní náplní práce na poli intralogistiky a skladování?

(Josef Černý) K logistice jsem se dostal přes programování tzv. integrovaných výrobních systémů zahrnujících kromě CNC obráběcích strojů i jejich materiálovou obsluhu, která byla již tehdy do určité míry automatizovaná – to vše za pomoci řídicího počítače s operační pamětí 32 kBytů a diskovou pamětí 5 MBytů. Nicméně již na počátku 90. let jsem se svým malým týmem měl „za sebou“ funkční distribuční sklad s 5 automatickými zakladači a v roce 1997 řízení expediční logistiky s automatizovanou podvěsnou dopravou v tehdy novém závodě společnosti KORADO Česká Třebová (mimochodem námi dodaný systém je funkční dodnes).

Během svého působení v ICZ jsem měl možnost stát u zrodu našeho hlavního softwarového produktu ICZ WMS OSIRIS, podílet se na řadě zajímavých a leckdy i velmi inovativních projektů (postupně stále více v roli designéra nebo hlavního řešitele) a také se „starat“ o svůj vývojový a realizační tým jako jeho vedoucí.

V rámci logistiky nabízíte služby – Logistický sken, Logistický audit, Řešení infrastruktury a Digitalizace a archivace. O které z nich je největší zájem a proč?

(Josef Černý) Logistický sken a logistický audit jsou z mého pohledu prvním krokem v léčení „nemocného“ logistického systému. Sken jako rychlé zjištění hlavních příznaků a posouzení jejich závažnosti, audit jako komplexní vyšetření „zdravotního stavu“ za pomoci standardizovaných nástrojů a procedur (metodika logistického auditu) schopných poskytnout kvantifikovatelné (a tudíž porovnatelné) výsledky. Skenem (samozřejmě v odpovídajícím rozsahu) je vhodné začít každý logistický projekt, komplexní audit je v řadě případů projektem sám o sobě.

Další dvě služby jsou již zajišťované jinými týmy ICZ. Výkonná, spolehlivá a bezpečná IT infrastruktura je nezbytnou součástí každého moderního logistického systému a naši kolegové ji umí navrhnout, dodat, zprovoznit a také udržovat v provozu. Řešení digitalizace a archivace zase umožňují vypořádat se efektivně s množstvím papírových dokladů, které se v obchodních a logistických procesech stále vyskytují.

Pro zvyšování výkonnosti výrobních a logistických procesů využíváte moderní informační systémy, jako například ICZ WMS OSIRIS nebo ICZ ADC PROMIS. Můžete alespoň v krátkosti přiblížit, jak s nimi pracujete, k čemu jsou určeny a jaký je jejich hlavní přínos?

(Josef Černý) Oba systémy jsou našimi vlastními produkty. První z nich – WMS OSIRIS – je v současné době naší „vlajkovou lodí“ v logistice. Je typickým představitelem systémů pro řízení skladů (Warehouse Management) a v současné době je provozován u téměř 30 výrobních, obchodních, i logistických společností. Přínosy našich řešení, které jsou na tomto systému založena, se nijak zásadně neliší od těch, které jsou pro WMS obvyklá: velkou výhodou je však naše schopnost vytvářet řešení „na míru“ potřeb zákazníka, brát v úvahu vlastnosti skladové a manipulační techniky (včetně úrovně její automatizace) a zohledňovat technologický vývoj v oblasti automatické identifikace a mobilní komunikace. Druhý systém ADC PROMIS je určen pro sběr dat z logistických procesů v oblasti výroby (například sledování průchodu jednotlivých manipulačních kvant výrobními pracovišti). Umožňuje mimo jiné získávat přesná a dostatečně podrobná data jak pro operativní řízení výroby a její vyhodnocování, tak pro synchronizaci a tahové řízení všech souvisejících logistických procesů.

Podrobnější informace o našich řešeních naleznete na webových stránkách logistika.i.cz.

Co vás na vaší práci nejvíce baví? Která oblast, případně konkrétní činnost?

(Josef Černý) Logistika je velmi a zároveň průřezový obor. Baví mne diskutovat s našimi zákazníky o jejich problémech, navrhovat jim vhodná řešení a občas také vymlouvat jejich nereálné představy. Jsem rád, když námi dodané řešení funguje tak, jak jsme navrhli a se zákazníkem dohodli, když se na výstupu automatizovaného skladu objeví ve správném pořadí požadované palety, když jsou lidé, kteří s naším systémem pracují, spokojeni. Mám to štěstí pracovat s lidmi, kteří se nebojí nových výzev, protože vědí, že je ve většině případů společně dokážeme překonat. Jen tak mimochodem – obdobné pocity uspokojení zažívám při poslechu zajímavé hudby nebo při přehrávání melodií, které jsem si zapamatoval nebo se naučil, na svých klávesách.

Skupina ICZ působí nejen v České republice, ale i v zemích Středního i Dálného východu a ve vybraných oblastech Afriky. Co zajišťujete v těchto méně vyspělých zemích?

Vzhledem k tomu, že s logistikou zatím na těchto trzích nejsme, odpovědi na tuto otázku bych se vyhnul.

Jste členem Komory logistických auditorů. V čem spatřujete největší přínosy tohoto sdružení?(Josef Černý) Hlavním odborným přínosem je určitě vývoj metodiky, která nám umožňuje provádění logistických auditů do určité míry standardizovat a získávat tak výsledky použitelné v budoucnu pro určitý typ benchmarkingu.

Hlavním lidským přínosem je možnost být součástí komunity lidí obdobného „ražení“ a mít možnost s nimi sdílet všechny radosti a strasti logistiky a vzájemně se svými zkušenostmi a názory obohacovat.

 

Více o Ing. Josefu Černém a Komoře logistických auditorů najdete přímo na webu KLA.cz

Autor příspěvku: redakce