Řízení zásob v podání Logistock

Řízení skladových zásob je v logistice věčné téma. Jak to udělat, aby jich nebylo málo nebo naopak moc. Pro tyto účely vznikají na trhu nové a nové softwary, které dokáží skladové zásoby správně predikovat a efektivně řídit.

Jedním takovým je třeba Logistock od Logiconu. Ten reaguje na fakt, že celá řada informačních systémů se zásobami sice pracovat umí, ale udržují neaktuální data a tedy i výsledky, které očekáváte nejsou zcela ideální. Logistick naopak udává hodnoty, které odrážejí skutečnou poptávku a to v reálném čase.

Efektivní práce se zásobami pomáhá samozřejmě také snižovat náklady na logistiku a právě tyto náklady jsou jednou z hlavních položek celkových logistických nákladů, které je třeba sledovat a řídit. Na základě projektů, které má Logicon za sebou se ukázalo, že firmy generují, a často zbytečně, vysoké pojistné zásoby. Potenciál pro jejich snížení je přitom dle reálných odhadů 5 až 20% a právě tohoto trendu umí Logistock mistrně využít.

Práce v Logistocku probíhá asi takto:

  1. Provede se detailní položková analýza sortimentu a zásob
  2. Zhodnotí se kvalita řízení zásob v předchozím období ve formě široké škály ukazatelů z různých úhlů pohledu
  3. Vývoj jednotlivých ukazatelů se zobrazí v přehledném grafu
  4. S využitím ABC/XYZ analýzy je sortiment segmentován na skupiny
  5. Pro každou skupinu se stanoví diverzifikovaný přístup k jejich snížení
  6. Pro jednotlivé položky se vygenerují nové forecasty neboli předpovědi poptávky a importují se do vašeho systému

Autorem aplikace Logistock je poradenská společnost Logicon, přičem hned dva její členové jsou také členy profesního sdružení Komory logistických auditorů. Ta spojuje profesionály v logistice – auditory logistiky, přičemž jejím hlavním posláním je definovat a neustále zlepšovat metodiku logistického auditu u nás.

Autor příspěvku: redakce