Optimalizace procesů podle Tomáše Stohra

Nejčastějším problémem při optimalizaci procesů je, že řádoví zaměstnanci podniků, nedisponují znalostmi základních metod analýzy. Pracovníci tak nejsou schopni měřit výstupy své práce a pracovat s nimi na denní bázi.

Ideálním řešením pro úspěšnou optimalizaci je aktivní zapojení pracovníku do procesu optimalizace. Tak se naučí detailně analyzovat problém, definovat priority a navrhnout řešení problémů.

Pro potřeby podniku musíme proces optimalizace popsat, zjednodušit a standardizovat. Dále pak vybavit pracovníky znalostmi nástrojů analýzy a naučit je jak je mají správně aplikovat v praxi.

Dalším nejčastějším problémem při optimalizaci procesů je čas. ,,Přestože všichni mají cíle a měli by optimalizovat své procesy pro jejich dosažení, jen velmi málo z nás si na optimalizace plánuje čas,“ říká Tomáš Stohr z ESCARE.

Nemůžeme se spoléhat na vyřešení problémů, pokud nepočítáme s dostatečnými časovými kapacitami.

,,Znamená to mít pro optimalizaci procesů vyhrazený čas, jak ve standardních časech, jako jsou pravidelné schůzky, týmové porady apod., tak i stanovené projektové dny, kdy cíleně s vysokým nasazením ve formě workshopu optimalizujeme konkrétní proces za účasti vykonavatelů procesů,“ dodává Stoh a doplňuje:

,,Jako poslední klíčový problém vnímám chybějící průmyslové moderátory. Průmyslová moderace je řemeslo, jak vést workshop nebo zlepšovací aktivitu/projekt k cíli s využitím metod moderace v kombinaci s metodami analýzy či syntézy a často i bez detailní znalosti řešené problematiky. Dobrý moderátor je schopný ušetřit cenný čas, zproduktivnit práci týmu, zlepšit výsledky a tím zeefektivnit samotný proces optimalizace. Průmyslový moderátoři nám, ale často chybí. Buď vůbec v podniku nejsou nebo nejsou dostatečně trénovaní a zkušení a nebo jich není dost.“

Nyní si shrneme základní doporučení pro optimalizaci podle ESCARE:

  • Zaměřte se na znalosti svých lidí. Pracovníci musí znát druhy plýtvání, být schopni jednoduše změřit práci, vyhodnotit přidanou hodnotu v procesu a změřit výstupy své práce.
  • Naplánujte si na optimalizaci standardní čas. Naplánujte si pravidelné workshopy určené k optimalizaci. Vyčleňte každému pracovníkovi čas, kdy se má věnovat optimalizaci.
  • Vytrénujte si své průmyslové moderátory. Využívejte průmyslového moderátora při workshopech a zlepšovacích aktivitách.
  • Udělejte z optimalizace procesu něco normálního, na co jsou pracovníci zvyklí a čeho se pravidelně účastní.

Optimalizace je skvělou příležitostí k celoživotnímu vzdělávání a je to práce s lidmi a o lidech!

Zdroj: http://www.escare.cz/blog/zkusenosti-optimalizaci-procesu/

Autor příspěvku: redakce