Seznamete se: Bc. Aleš Kostka MEng, ALog., absolvent Logistické akademie

Patří mezi přední logistické experty. Svou kariéru zahájil už v roce 1979, kdy nastoupil do tehdejšího závodu železničního dvojkolí ŽDB Bohumín. Zde zastával nejprve dělnické a později i mistrovské profese. Už v době kdy nebyli softwarové a počítačové systémy na tak vyspělé úrovni a dostupné jako dnes se podílel ve spolupráci s VŠB TU Ostrava na digitalizaci obchodních požadavků, postupně přešel k plánování.

V roce 1993 při historický první certifikaci jakosti. Byl autorem kapitoly o plánování výroby a zároveň se stal zodpovědným za její realizaci a rozvoj.

V roce 2008 byl členem úzkého realizačního týmu, který měl na starosti implementaci pokročilého plánování.(APS)

V roce 2016 se stal spolu designérem speciálního plánovacího systému, který pokryl také hutní oblast, která na rozdíl od strojírenské byla stále závislá na lidském, faktoru.

Od roku 2016 působí ve společnosti KES – kabelové a elektronické systémy spol. s.r.o. kde zodpovídá za celkový rozvoj a plánování výroby a dlouhodobý plán. Ke změně svého pracovního místa se Aleš Kostka vyjádřil takto:

„Oborově jsem nyní na úplně jiné platformě, kde se ale nacházejí autentické prvky z předchozí oblasti plánování. V tomto je logistika výroby a její principy skutečně univerzální. Mým cílem je postupné pokrytí výrobních procesů konkrétním plánem, s přesnou predikcí dodacích termínů, v rámci dostupných možností a podmínek. Samozřejmě s vazbou na logistické i ekonomické ukazatele.  V té souvislosti vidím možnosti významného uplatnění předchozích zkušeností, jak ze studia na Logistické akademii, tak ze systémového pojetí plánování.“

Společně s tímto v roce 2008 ukončil studia průmyslového inženýrství a logistiky na univerzitě v německém Ulmu a obhájil také titul auditora logistiky na Logistické akademii. Tento titul je nejnáročnější s nejvyššími požadavky na praxi frekventanta, což Aleš Kostka splňoval do nejmenších detailů.

Aleš Kostka je na slovo vzatým odborníkem, se schopností odvahy při inovaci a zavádění novinek v oblasti logistiky a také členem lektorského a konzultačního týmu logistické akademie, které je úspěšným absolventem.

A co Aleš Kostka říká na adresu Logistické akademie, kde získal prestižní titul ALog. – auditor logistiky?

„Logistická akademie je zejména účinná v konfrontaci pracovních zkušeností a znalostí s provedeným řešením. Je to ideální platforma k pojmenování řešených procesů, k vytyčení cesty k cíli. Pokud zvládne posluchač, tyto kroky, pak ho jeho vlastní znalosti, již samy dovedou k cíli a výsledku.“

Celý rozhovor čtěte také na blogu Logistické akademie >>

Autor příspěvku: redakce