Logistické nešvary českých firem očima Jaroslava Bazaly

Dnes přinášíme stručné shrnutí velmi zajímavých postřehů šéfa Logistické akademie, Jaroslava Bazaly, který shrnul praxí podpořené postřehy z prostředí logistiky českých firem. Na svém blogu definoval základní problémy, které spatřuje právě v logistice.

Na českém trhu se vyskytují velcí logističtí hráči, jako jsou světové firmy, velcí zaměstnavatelé a moderní investoři. Ti budují velká a nová logistická centra. Na druhé straně stojí malé a střední české firmy. Které jsou buď samostatnými logistickými providery, nebo je logistika součástí jejich podnikání.

Progresivní a nadnárodní firmy mají přístup k technologiím a prostor pro dostatečný důraz kladený na logistiku. České firmy naproti tomu (což ale neplatí u všech) naráží na překážky, které si většinou zapříčiní samy. Nyní si shrňme základní nešvary české logistiky:

Podceňování logistiky:

Zatímco ve světě špičkové logistiky stojí výroba, prodej a logistika bok po boku, u nás je často ve stínu výše jmenovaných odvětví. Logistika je mylně chápana jako režijní náklad, nikoliv jako hodnototvorný proces.

Spolupráce v dodavatelských řetězcích lehce vázne:

Velká část českých firem ještě stále nepřijala myšlení, že efektivní fungování celého dodavatelského řetězce stojí za ziskem, všech jeho součástí. Díky tomu informační tok naráží na řadu překážek.

Např. nevznikne vůbec, což má za následek že se relevantní informace vůbec nerozšíří. Dále se informace nemusí šířit po správných informačních kanálech. Ovšem nejhorší je pokud se informace dostanou na správná místa, byť ve správný čas, ale jsou v onačena za nedůležitá, případně nákladná či konkurenční.

Podpora zvyšování kvalifikace logistiků je nedostatečná:

Dobrý logistik má osobní předpoklady, ale excelentní logistik potřebuje své znalosti spojit s teoretickými a praktickými znalostmi. Ideálně je podpořit výměnou zkušeností a konzultaci s kolegy z oboru.

Investice do vzdělání logistiků probíhá zájmem samotného logistika o obor. Přitom by mělo být v zájmu každé firmy dopřát logistikům prostor pro zvyšování kvalifikace. Jedině tak může být logistik pro firmu přínosem.

Kompletní článek najdete přímo na blogu Logistické akademie zde.

Autor příspěvku: redakce