Čas jsou peníze – 5 trendů moderní logistiky podle Logistické akademie

Přinášíme stručné shrnutí článku Pět trendů moderní logistiky od Jaroslava Bazaly. Původní článek naleznete na blogu logistické akademie. http://www.logistickaakademie.cz/blog/diskutovana-temata/5-trendu-moderni-logistiky

Konkurenceschopnost a progresivita moderní logistiky stojí na schopnosti nejefektivněji využít technické vybavenosti, manažerských a plánovacích schopností. Do hodnocení logistiky se dostaly nové parametry. Např. ohled k životnímu prostředí, společenská zodpovědnost. Způsob jednání se zákazníky nebo partnery.

Nyní si shrneme pět základních trendů, kterým podléhá logistika druhé dekády jednadvacátého století.

Spolehlivost:

Tlak, který je vyvíjen na spolehlivost logistiky, je enormní. Na dobré logistice totiž závisí dobré jméno a konkurenceschopnost dalších (koncových) článků, ať už se jedná o výrobce nebo distributora. Měření a neustálé vyhodnocování level service se stalo nutností pro dobrou logistiku.

Rychlost:

Rčení „Čas jsou peníze“, platí v logistice dvojnásob. Čas je také významným ukazatelem konkurenční výhody (nebo nevýhody). Rychlost není jen o času zvládnutí logistické cesty, ale o komunikaci, reakcích a manažerských rozhodnutích.

Proaktivita:

Logistici musí nutně umět nalézt rovnováhu mezi štíhlostí a agilitou podniku. Efektivita řešení úzkých míst zeštíhlením logistiky je vysoká jen do té míry, do jaké nezasáhne agilitu podniku, respektive logistiky.

Pružná schopnost reagovat na změny je v současné době nosným pilířem každého logistického subjektu. Doby, kdy se řešily pouze zakázky standardizovaného typu, jsou dávnou minulostí. Proto musí být logistické myšlení a schopnost podniku stejně ekonomické, jako pružné.

Inovace:

Sledování a vyhodnocování novinek, které se týkají logistiky, jsou doslova existenční otázkou. Implementace jakýchkoliv technologických nebo principiálních inovací musí být informovaná, kvalifikovaná a pečlivě uvážená.

Což by měl mít na paměti každý zodpovědný a moderní logistik. Budoucnost, kterou jsme si před pár desítkami let neuměli představit, se dnes stala skutečností.

Šetrnost:

Tomuto požadavku se v logistice nevyhneme. Všechny předchozí body by se daly bez potíží plnit se správnými hlavami a neomezeným rozpočtem. Praxe je bohužel, zcela odlišná. Dovolujeme si však upozornit, že šetrnost neznamená úsporu za každou cenu.

Šetrnost znamená uvážené investice a neplýtvání nálady. Rovnováha mezi náklady, investicemi a výdělkem je klíčová. Cena na úkor kvality, je již dávno překonaným mýtem.

 

Zdroj: http://www.logistickaakademie.cz/blog/diskutovana-temata/5-trendu-moderni-logistiky

Autor příspěvku: redakce