Štíhlá logistika v praxi

Přinášíme výběr toho nejlepšího z článku Tomáše Stöhra z ESCARE. Původní článek naleznete na blogu stánek escare.cz. http://www.escare.cz/blog/stihla-logistika/

S pojmem štíhlá logistika se setkáváme mezi průmyslovými inženýry často a to ve spojením s LEAN myšlením a logistickými procesy. Pro každý podnik znamená pojem logistika něco jiného. Pro spoustu podniků představuje jen zajištění pouhého skladového hospodářství.

Logistika, ale nespočívá jen v regálech a vysokozdvižných vozících. S logistikou je potřeba pracovat jako se samostatným odvětvím a to již v prvních etapách vývoje, přípravy výroby a projektování výroby. Lze tak totiž zásadně ovlivnit efektivitu logistických procesů a možnosti jejího rozvoje.

Jen málo firem má definován logistický koncept

Obecně by se dalo říct, že málo firem má definovaný logistický koncept a logistiku řeší z pohledu materiálového toku i z pohledu informací. Bohužel většinou se spoléhají na to, že se vše vyřeší tak nějak samo.

,,Tento stav si většinou spojuji s tím, že logistika je zjednodušeně řečeno režie. Tzn. nepočítá se s navyšováním a stávající stav si s tím musí nějak poradit. Řeší se tedy z pohledu investic a nákladů, ale většinou chybí pohled efektivity, produktivity a spolehlivosti.“ říká Tomáš Stöhr.

Jak se tedy na logistiku dívat a co by měla zajišťovat? Důležité je logistiku chápat jako proces, pokud má logistika zajišťovat materiálový tok, musí řídit jak fyzický tok materiálu, tak informace, které tento tok ovlivňují.

Logistiku je potřeba si nastavit tak, aby nám řídila vstupy přes dispoziční nákup, interní toky tzn. plánování, sklady, interní transporty a zásobování pracovišť, výstupy přes expedici a řízení dopravy. V rámci toho by měla být logistika schopna propojit všechny tyto části, aby na sebe efektivně a plynule navazovaly. Také by logistika měla převzít odpovědnost, aby se vše zlepšovalo ve prospěch zákazníka.

Toto úsilí by nás mělo dovést k tomu, aby logistika mohla bez problému naplnit přidanou hodnotu v systému:

  • hodnota času – vše je na místě včas = ani dříve, ani později. Tím nedochází zákazníkům ke způsobování problémů.
  • hodnota místa – dodávka musí být na takovém místě, které přidává hodnotu bez extra činnosti = zboží dodáme až přímo k zákazníkovi
  • hodnota ve formě dodání – obal zásadním způsobem ovlivňuje přidanou hodnotu = vše dodané můžeme hned použít tzn. Je potřeba zajistit, aby výrobek nebo zboží bylo použitelné na první dotyk, avšak se nepoškodilo cestou

Výše zmiňované přidané hodnoty nám umožňují naplnit základní cíl, zrychlení toku výrobků systémem a zvyšující se flexibilita vůči zákaznickým požadavkům.

Tomáš Stöhr také říká: ,,Je zajímavé, že i když léta hovoříme o principu Just in Time, který obsahuje principy tahu, levelingu, kvality, pravidelnosti a další, tak jen málo podniků se v logistice tyto myšlenky snaží implementovat. Sami si položte otázku, zda máte pro vaše procesy zpracované Value Stream Mapy budoucího stavu. Tzn. víte kam v logistice směřujete, o co se snažíte, jak zvýšíte přidanou hodnotu celého řetězce, abyste zlepšili svou pozici vůči zákazníkovi.“

Jak zjistíte, že máte štíhlou logistiku?

Položte si následující otázky:

  1. Měříte a zlepšujete průběžnou dobu výroby?
  2. Řídíte se taktem?
  3. Implementujete princip tahu?
  4. Vyrovnáváte požadavky v čase?
  5. Nastavujete pravidelnost?
  6. Řešíte standardizaci a měříte práci?

Tak co, jak jste na tom?

Zdroj: http://www.escare.cz/blog/stihla-logistika/

Autor příspěvku: redakce