Supply chain management podle Aleše Mandáka

Přinášíme rozhovor s Ing. Alešem Mandákem. Původní článek naleznete na stránkách Komory logistických auditorů. http://www.kla.cz/cs/aktualne/79/supply-chain-management-podle-alese-mandaka

Mottem Ing. Aleše Mandáka je: „Problematika Supply chain není složitá, použijte selský rozum a mnohdy máte vyhráno.“

Ing. Mandák je Supply chain management konzultant, který se věnuje projektovému řízení a reportinku v rámci mezinárodních společností, vedení a řízení větších organizačních celků. Vzhledem k jeho bohatým zkušenostem jsme se rozhodli mu položit několik otázek,

Proč právě obor Supply chain management?

Ing. Mandák pracoval ve velkých firmách např. Unilever Čr, HAMÉ, Meopta-optika s.r.o. zde působil v Supply chain magementu a svou zálibu nám popsal takto:

,,Obor Supply Chain Management je natolik komplikovaný a zároveň jednoduchý, že mne již od počátku zaujal, proto se jím celou svou profesní kariéru zabývám.Jde o to vybalancovat mix nástrojů, korelující s vizí a misí společností, ale především zapojení selského rozumu. Tyto momenty mě motivují poznat svůj obor do detailu a sdílet mé zkušenosti výše uvedeným společnostem.“

Další otázkou která nás zajímala byla: Diference mezi českými a zahraničními firmami v oblasti projektového řízení a reportingu

„Výhodou českých firem je velká flexibilita, okamžité rozhodovací mechanismy. Zahraniční firmy mají zase kapitál, často větší dlouhodobější koncepčnost. Jsem velmi rád, že mohu své znalosti využívat napříč spektrem a využívat znalost obou prostředí.“ shrnuje.

Jaké nedostatky mají firmy v oblasti LEAN, nákupu a mapování procesů a toků?

Ing. Mandák se touto problematikou zabývá dlouhodobě a takto se k ní vyjádřil: „LEAN je nikdy nekončící spirálou neustálého zlepšování a zlepšování svých procesů. Plýtvání se děje všude. Jsem velmi rád, že již mnoho firem tuto skutečnost pochopila a hledá skryté rezervy právě u sebe. Doporučuji proto tyto metody zavádět, věnovat se jednotlivým nástrojům LEAN a používat selský rozum vč. logického uvažování.“

Co zákazníci chtějí nejčastěji v rámci Sluppy chain managementu?

„Nejvíce se u zákazníků potkávám s žádostí o zavedení koncepce SCM – propojení oddělení a procesů nákupu, logistiky a plánování, implementace ERP, případně WMS, EDI a podobně. Vytvořit a skloubit nástroje SCM je individuální každé společnosti a jde pouze i míru a hloubku integrace jak k internímu, tak k externímu zákazníkovi, potažmo dodavateli. Poté se nejvíce potkávám s implementací izolovaných projektů a problematik SCM,“ odpovídá Ing. Mandák pohotově.

Dále stojí za zmínku že Aleš Mandák je rovněž členem americké asociace APICS, která je nezávislou společností usilující o zvyšování odborné úrovně jednotlivců i podniků v oblastech řízení výroby, sluppy chain managementu a služeb. Která zajišťuje doplňkové vzdělání a školení. Disponuje kvalitními tištěnými i elektronickými publikacemi a mezinárodně uznanými certifikacemi.

Aleš Mandák je rovněž členem Komory logistických auditorů je také absolventem logistické akademie, pro kterou nyní zajišťuje mnoho činností. Zde nás zajímalo v čem vidí přínos sdružení KLA.cz. „Komoru Logistických Auditorů beru jako naprosto špičkové setkání profesionálů a jsem opravdu hrdý, že jsem součástí tohoto sdružení logistiků, kteří pojali logistiku jako svoji celoživotní vášeň a poslání.“

Čím se Aleš Mandák v současné době zabývá?

„V současnosti se intenzivně věnuji fenoménu poslední doby – Industry 4.0 a napojení a integraci dodavatelských nástrojů na cloudovou platformu Industry 4.0.“

A které tři věci podle Ing. Mandáka firmy podceňují?

Podceňují logistiku, integraci dodavatelského řetězce do struktur k dodavatelům, do společnosti a zákazníkům.

Díky kterým třem věcem jsou české logistické firmy na špičce?

Jsou ochotny přijmout změnu, flexibilita a kvalita českých profesionálů na poli logistiky.

 

Zdroj: http://www.kla.cz/cs/aktualne/79/supply-chain-management-podle-alese-mandaka

Autor příspěvku: redakce