WMS, WCS, nebo WES? Porovnejte s námi správu skladovacích systému

Původní článek najdete na stránkách KLA: http://www.kla.cz/cs/aktualne/88/wms-wcs-nebo-wes-porovnejte-s-nami-spravu-skladovacich-systemu

Evolucí prochází i technologie, zlepšují se procesy a vymýšlí se nová kreativní řešení. Ani skladovací systémy nezůstávají pozadu.

Trocha historie skladování

Před 90.lety byl tím nejdůležitějším ve skladování obyčejný papír, na něm se zaznamenával veškerý pohyb zboží na skladu. Všechny potřebné znalosti museli zaměstnanci držet v hlavách a co víc normální byla i chybovost, což je v dnešní době nemyslitelné.

V 90. letech přišel na pomoc software. Díky němu byly zásilky odbavovány rychleji a přesněji, což vedlo k vyšší spokojenosti zákazníků. Pak už byl jen pomyslný krůček k větší optimalizaci a automatizaci dodávek. Nestačí už jen řízení a kontrola, důležité je efektivní uspokojení potřeb zákazníka.

V dnešní době nám pomáhají tři typy správy skladovacích systémů a my si je níže představíme.

WAREHOUSE MANAGEMENT SOFTWARE (WMS)

WMS představuje nejvyšší úroveň softwaru poskytovaného na úrovni skladu a distributorského centra. Jeho hlavním cílem je zabezpečení přesnosti a řízení skladových zásob včetně sledování jejich pohybu. Měl by nám jasně odpovědět na otázku kde přesně se ve skladu zásoby nacházejí.

Zároveň spolehlivě komunikuje s ERP (Enterprise Resource Planning; česky Plánování podnikových zdrojů neboli Podnikový informační systém). Pomocí konfiguračních parametrů dokáže pracovat i s celou řadou obchodních pravidel, který WMS umí praktikovat. WMS zajišťuje dokonalý přehled o skladu, zvyšuje produktivitu a snižuje chybovost.

Některé klíčové vlastnosti WMS:

 • Napojení na ERP
 • Sledování a řízení zásob
 • Evidence příchozích a odchozích zásob, údržba inventáře
 • Zpracování inventury
 • Vyřizování objednávek
 • Viditelnost veškerého pohybu na skladě pomocí uživatelského rozhraní
 • Business intelligence
 • Dopravní plánování

WAREHOUSE CONTROL SOFTWARE (WCS)

Systém je zaměřen především na komunikaci, rychlost a výkon. Jeho hlavní výhodou je usnadnění komunikace a rozhodování. Čímž dojde ke zrychlení celého procesu. Hodí se především tam, kde i milisekunda, může udělat rozdíl. Je jakýmsi mostem mezi WMS a efektivním vyřízením objednávky. Dokáže komunikovat v reálném čase, zpracovat příkazy a optimalizovat materiál.

Některé klíčové vlastnosti WCS:

 • Efektivní plánování a řízení práce
 • Automatizace – dokáže komunikovat s různými zařízeními
 • Možnost integrace se zařízení od různých dodavatelů
 • Kontrola plnění objednávek
 • Oznámení důležitých informací v reálném čase (SMS, e– mail, varovné zprávy)

  WAREHOUSE EXECUTION SOFTWARE (WES)

Nový druh řešení, které je považováno za velmi komplexní a zahrnuje funkce jak WCS. Tak i vybrané funkce WMS, WES je založen především na dynamice. Zákazníci požadují rychlé vyřízení dodávky s možností dynamicky měnit spouštění a plnění objednávek. Náročnost na řízení pak ještě více prohlubuje e-commerce a mnohokanálová distribuce. S tím si WMS a WCS již tak neporadí. Z tohoto důvodu vznikl WES. Společnosti, které WES využívají jsou schopné realizovat zakázky na vyšší úrovni a rychle rozšiřovat trhy.

Některé z klíčových vlastností WES:

 • Dynamické přidělování pořadí a uvolňování objednávky
 • Plánování vytížení
 • Integrace WMS nebo ERP systémy
 • Integrace s WCS nebo snadná výměna jednoho za druhé
 • Oznámení o přidělení zakázky, přehlední inventář
 • Business intelligence

  Podle čeho si skladovací systém vybrat?

Který ze systémů je vhodný pro váš business? To záleží na mnoha faktorech, každý systém je totiž vhodný pro něco jiného. Kde není příliš velká automatizace postačí WMS. Kde je naopak velká automatizace je vhodnějí volit WCS nebo WES.

Při rozhodování je potřeba položit několik otázek například:

Kolik máte koncových uživatelů?
Kolik máte zařízení?
Je distribuční centrum jedno kanálové, nebo více kanálové?

Nejen na tyto, ale i další otázky je potřeba si zodpovědět, důležité je zvážit i budoucí vývoj podnikání a budoucí cíle. Přestože jsou tyto systémy velmi velmi přínosné, mohou být na implementaci a udržování, velmi nákladné. K výběru vhodného systému je dobré přizvat zkušené profesionál, kteří se v dané problematice orientují a znají každý drobný rozdíl mezi jednotlivými systémy.

Integrace do jednoho systému vše usnadní

V dnešní době už jsou vytvářeny systémy, který umí všechny softwary integrovat do jednoho a tím pádem můžete pohodlně pracovat na jednom rozhraním. Například: Exacta Suite – platforma integrující WMS, WCS i WES.

Vybírejte pečlivě, ale vybírejte:

Řízení a kontrola skladu je v dnešní době důležitější, než kdy dříve. Nesmí se proto podcenit jeho důležitost, pokud se chcete posouvat kupředu a udržet se na špici. Možná to bude znít jako klišé, ale je lepší do businessu zavést jakýkoliv ze systémů, než žádný. Zjednoduší se vám tak totiž řízení skladu a optimalizace objednávkového systému. Nutno však zdůraznit, že se do systému vyplatí investovat, protože vám zlepší marže, zajistí přehled a řád vašemu skladování a distribuci.

Autor příspěvku: redakce