7 smrtelných hříchů logistiky, kterým je lepší se vyhnout

„V poslední dekádě se důraz na kompletování a perfektní servis zakázek rozrostly natolik, že vznikl samostatný zásobovací průmysl. Abychom uspokojili všechny objednávky a zvyšovali kvalitu svých služeb, je nutné mít k dispozici efektivní řešení pro zásobovací řetězce,“ uvádí Doug Surrett pro server mhlnews.com.

Celá řada opatření může sloužit společnostem pro dosažení optimální úrovně fungování. Na druhou stranu existuje celá řada „obecně oblíbených hříchů“, které zvyšují pouze náklady i potřebný čas a celkově tak snižují reputaci společnosti.

 

Pojďme se na ně společně podívat

 

  1. Zpětné objednávky

 

Objednávky se stávají zpětnými objednávkami, pokud požadovaný produkt není na skladě. Je třeba položku doplnit a doručení k zákazníkovi trvá déle. Velmi často tak nedosahujeme ze zpětných objednávek efektů, jako jsou spokojenost a loajalita zákazníků a s nimi spojené upevnění pozice na trhu a růst zisku.

 

  1. Nevytížené transporty

 

Návrat prázdného dopravního prostředku nepřináší žádné příjmy. Z ekonomického i ekologického hlediska je tedy extrémním plýtváním.

 

  1. Zpoždění

 

Zpožděný návrat doručovacích prostředků způsobuje další nárůst potřebného času a nákladů. Toto se bohužel děje poměrně často a navyšuje celkové náklady ještě o případné smluvní pokuty a další poplatky.

 

  1. Prázdné repo

 

Tento problém se týká pohybu a přemisťování prázdných kontejnerů – jednoznačně nákladného a neefektivního procesu.

 

  1. Nepřesná dokumentace

 

Pokud přepravní dokumenty uvádějí nepřesné nebo chybné údaje o zásilce, výsledná fakturace může výrazně navýšit celkovou cenu transportu.

 

  1. Pohodlnost

 

Doručování zboží přímo do továren, distribučních center nebo místa prodeje se už stalo poměrně rozšířenou praxí, ale i zde se mohou vyskytnout problémy. Mnoho společností tento klíčový krok nechává plně v kompetenci dodavatele bez možnosti tento proces jakkoli optimalizovat.

 

  1. Nedostatečný přehled o odvětví

 

Je potřeba neustále hodnotit procesy a srovnávat je s ostatními hráči na trhu. Přístup k datům a jejich analýzy umožňují podnikům stanovit si určité kontrolní body a vyhodnocovat tak své vnitropodnikové procesy v časové ose i vůči konkurenci.

Oblast zásobování se vyvíjí rychleji než kdy dříve a je zřejmé, že společnosti, které se dokáží vyhnout nejběžnějším chybám oboru, budou dosahovat nejvyšší kvality služeb a celkové hodnoty podnikání.

A jak jste na tom Vy?

Autor příspěvku: Liběna