Jak využít blockchain v logistice?

Blockchain. Mluví a píše se o něm na každém kroku. O jakou technologii se jedná, co konkrétně umí a jaké je její uplatnění v rámci logistiky? Tímto tématem se zabývá článek zveřejněný na stránkách Komory logistických auditorů a přináší řadu zajímavých informací:

Aplikace založené na blockchainu poskytují transparentnost a přesný přehled o zásobovacím řetězci v celé jeho délce. Rostoucí potenciál blockchainu nabízí vyšší efektivitu, snižování míry rizika, eliminuje problém padělků, zvyšuje spolehlivost a umožňuje přesnější cílení. Díky široké paletě uplatnění této technologie se průmysl začíná poohlížet po řešeních založených právě na blockchainu.

Kvanta dostupných dat vyvolávají potřebu jim porozumět a zhodnotit jejich původ a pravdivost. Pokud s těmito daty není správně zacházeno, mohou ovlivnit logistické operace nesprávným směrem a vystavit tak společnosti významným rizikům. Blockchain – technologie distribuované decentralizované databáze, kterou zpopularizovalo v posledních letech využití jako účetní knihy pro kryptoměny – má potenciál přinést do logistiky novou úroveň integrity a transparentnosti.

Mnoho povyku pro nic? Rozhodně ne!

Otázkou je, zda blockchain skutečně dokáže splnit veškerá očekávání, jež jsou na něj kladena, nebo se jedná pouze běžnou databázi, která se v současné době těší nebývalé slávě. Popravdě, rozruch kolem blockchainu je trochu přehnaný. Nicméně zde existuje několik zcela reálných legitimních způsobů, jak se blockchain může uplatnit ve sledování zásilek, řešení problémů v rozsáhlých, komplexních a mnohostupňových zásobovacích řetězcích a snižování nákladů na řešení sporů o 30 – 50 %. A všechny tyto možnosti uplatnění blockchainu mohou výrazně snižovat celkové náklady.

Vybudování vztahu důvěry

Hlavní hodnotou, kterou blockchain přináší, je skutečnost, že vytváří novou základní úroveň důvěry mezi obchodními partnery. Pomáhá tak založit systém kontroly a rovnováhy pro všechny zúčastněné strany. S blockchainem má každý účastník kontraktu svou vlastní kopii účetní knihy, takže je nemožné zmanipulovat transakce. Každý si může ověřit ve své kopii, co kdy kdo udělal, a vzniká tak prostředí, kde vše je zaevidováno a každá transakce je tak zcela důvěryhodná.

Hodnota podobného systému exponenciálně narůstá se zvyšujícím se počtem článků ekosystému. Od dodavatelů, přes výrobce a distributory po poskytovatele logistických služeb.

Proč právě blockchain?

Moderní zásobovací řetězce jsou poměrně komplexní. Často můžeme pozorovat 2 až 3 úrovně dodavatelů a mnohonásobné úrovně distribučních kanálů. Toky mezi těmito články jsou nepřehledné, s minimální transparentností a vysoce neuspokojivou mírou spolehlivosti. Vzniká zde proto perfektní příležitost pro aplikace založené na blockchainu, které do celého systému vnesou potřebnou míru transparentnosti a důvěry.

Ani dnešním dobře informovaným zákazníkům není lhostejné, odkud a jak kupované produkty přicházejí. Zajímá je, jestli jejich drahé víno skutečně pochází z Francie, jestli kabelka byla vyrobena etickým způsobem a jestli jejich salát nevyrostl v oblasti zamořené bakterií E.coli.

Dalším příkladem trhu pro využití technologie založené na blockchainu je farmaceutický průmysl s požadavky na přesné sledování výroby a distribuce léčiv.

K významným důvodům využívání blockchainu patří také problém padělání originálních produktů. V hi-tech průmyslu, automobilovém průmyslu nebo farmacii bývají často padělány buďto celé výrobky nebo jejich části a náhradní díly. Transparentnost dodaná blockchainem by tento problém dokázala zcela vymýtit.

Oslovily vás možnosti blockchainu? Jak jej tedy implementovat?

Začleňování jakékoli nové technologie do podniku může být stresující. Není to ale vůbec nutné. Blockchainové podnikové aplikace mohou pomoci redukovat většinu překážek při zavádění technologie a poskytovat okamžité výhody, jako je naprosto transparentní systém nebo inovativní zásobovací řetězec.

3 hlavní faktory úspěchu

  • Začněte u hospodářského výsledku. A to především tam, kde vidíte největší problém. Například jeden velký výrobce spotřební elektroniky se rozhodl začít monitorovat kvalitu v rámci svého několikavrstvého dodavatelského řetězce, protože proměnlivá kvalita dodávek se odrážela v nízké spolehlivosti finálních produktů.
  • Začněte s vestavěnou aplikací. Je zřejmé, že začínat s celými blockchainovámi balíčky nástrojů a platformami zabere mnohem více času, což se projeví na rentabilitě. Vestavěné aplikace umožní začít rychleji, přinesou rychlejší efekt a sníží i náklady na implementační práce.
  • Začněte se společností, která rozumí softwaru pro zásobovací řetězce i pro výrobu. Úspěšná implementace blockchainu vyžaduje znalost blockchainu jako technologie i oblasti, kde má být implementován.

Co říci závěrem?

Pokud se vaše společnost chce stát součástí rozšířených obchodních sítí, zjednodušit komplexní zásobovací procesy a zlepšit obchodní vztahy s dodavateli a distributory, pak byste pravděpodobně měli investovat do blockchainu. Využití vestavěné cloudové aplikace na míru může výrazně urychlit čas, který je potřebný pro úspěšnou implementaci a přinášet tak mnohem dříve kýžené výsledky.

Autor příspěvku: Liběna