Logistika 2019. Jakým výzvám čelí a jaké prostředky má k dispozici?

Rok 2019 už se rozběhl s plnou dynamikou. Jak vypadá současná logistika? S jakými potížemi se každodenně potýká a jaká řešení se nabízejí? Inspirující článek s touto tématikou byl nedávno publikován na serveru Dynamic future a rozhodně stojí za přečtení.

Náklady na logistiku rostou. Je to dáno do značné míry nedostatkem zaměstnanců v kombinaci s nedostatkem kvalitních dat pro rozhodování a přesné plánování. K tomu se přidává takzvaný „Amazon-efekt“, který v posledních letech zásadním způsobem zvýšil očekávání zákazníků stran rychlosti, spolehlivosti a pohodlnosti doručování zásilek a v důsledku zásadně o vlivnil celou oblast B2B vztahů. Spolu s tím, že zákazníci očekávají levné a rychlé doručování, obchodní partneři prostě nebudou akceptovat zpoždění nebo zrušení dodávek. Moderní společnosti jsou proto nuceny implementovat efektivní pružné plánování, které uspokojí měnící se očekávání zákazníků současného digitálního světa.

Tyto problémy ještě znásobuje fakt, že zatímco globální digitalizace už je v plném proudu, každodenní úkony v mnoha podnicích jsou stále většinou založeny na „low-tech“ řešeních, jako jsou fyzická potvrzení o doručení a neefektivní emailová nebo telefonická komunikace. Podle reportu PricewaterhouseCoopers z roku 2018, pouze 10 % společností patří do nejvyšší kategorie z hlediska využívání digitálních technologií, takzvaných „digitálních šampionů“. Report zároveň ukázal, že celé 2/3 výrobních podniků dosud svou digitální transformaci ani nezapočaly.

Které technologie nabízejí řešení?

Nové technologie jako internet věcí nebo umělá inteligence nabídnou v letošním roce všem průmyslovým podnikům jedinečnou příležitost vypořádat se s probíhajícími změnami a získat konkurenční výhodu. Prozkoumejme spolu 5 technologických trendů v logistice, které mají největší potenciál.

Internet věcí

V současnosti se odhaduje, že je připojeno kolem 25 miliard zařízení a do roku 2025 se toto číslo ztrojnásobí. Globální digitalizace má nakročeno poměrně dobře a na poli logistiky tento trend bude pokračovat a povzbuzovat poskytovatele logistických služeb k intenzivnější implementaci digitálních řešení. Společnosti tak budou schopny maximálně využít potenciál internetu věcí díky digitalizaci a propojovat jednotlivá zařízení (palety, kamiony, kontejnery, …) v celém rozsahu svého řetězce a shromažďovat tak data v reálném čas. Díky tomu budou schopny digitalizovat vše od inventáře, řízení flotil, skenování čárových kódů a sledování zásilek až po zákaznický servis.

Umělá inteligence a analýzy dat

Umělá inteligence a datové analýzy se zdokonalují každým dnem. Zaměstnanci tak mohou kvalifikovaně rozhodovat na základě dat bez nějakého speciálního zaškolování. Tyto technologie umožňují zpracovávat strukturovaná i nestrukturovaná data získaná z logistických operací a pomáhají lidem tato data interpretovat, automatizovat rozhodování a zlepšovat tak výkon logistických operací.

Automatizace

Roboti, jako například Kiva využívaná v Amazonu, jsou v rámci zásobovacích řetězců zapojováni stále častěji. Nahrazují tak spolehlivé, po mnoho dekád využívané vysokozdvižné vozíky moderní automatickou alternativou. Tito roboti přinášejí výrazné zvýšení efektivity a rychlosti a samozřejmě tak vzniká tlak i na ostatní společnosti, aby se těmto trendům přizpůsobili.

Blockchain

Už minulý rok byl logistický management oblastí dostatečné nazrálou pro implementaci blockchain technologie. Letos bude aplikování této technologie pokračovat především v oblasti decentralizovaných logistických řetězců a funkcí jako stopovatelnost nebo autentizace. Blockchain je obzvlášť vhodný v rámci logistiky, protože z něj může těžit více hráčů najednou: výrobci, dopravci, zákazníci, dodavatelé, auditoři a mnozí další. Zákazníkům i dodavatelům umožňuje tato technologie stopovat zásilky, auditorům kontrolovat jednotlivé transakce. A protože informace uložená v blockchainu nemůže být nikdy změněna, je tato technologie zcela bezpečná a nemůže být nijak manipulována třetími stranami. Podle průzkumu už 20 % logistických společností blockchain využívá. Mezi průkopníky patří Maersk a IBM, kteří nedávno představili technologii založenou právě na blockchainu.

Aplikační rozhraní

Aplikace umožňují logistickým operátorům efektivně komunikovat data prostřednictvím zařízení využívajících internet věcí. V reálném čase, interním týmům i třetím stranám. Využívání těchto aplikací zajišťuje, že správná informace se dostane správným lidem ve správném čase a kvalitě. V současné době je tento požadavek řešen výrazně neefektivně a vyžaduje rozsáhlé zapojení lidských zdrojů.

Jak tedy téma logistiky 2019 uzavřít?

Náklady na logistiku i očekávání zákazníků neustále rostou. V reakci na tuto situaci se celá řada podniků poohlíží po vhodné technologii, která by jim pomohla vypořádat se s těmito úskalími. Nicméně udržet krok s rychlými změnami technologií je poměrně náročné a riziko nesprávné investice je vysoké. Než se společnost pro konkrétní řešení rozhodne, je potřeba zvážit všechny okolnosti a například s pomocí simulačních technik otestovat jednotlivé varianty vývoje. Pouze tak je možné se kvalifikovaně rozhodnout, zvolit optimální variantu vývoje a dosáhnout tak maximální efektivity.

Autor příspěvku: Liběna