Díky digitálním dvojčatům bude realita přesně taková, jak jste si ji naplánovali

Jak se připravit na proměnlivé prostředí? Plánování vždy předpokládá určitou míru abstrakce a zjednodušení, zatímco samotná realizace probíhá v komplexním prostředí, které se dynamicky proměňuje. Za takových okolností je potřeba disponovat nástroji, které dokáží obsáhnout složité prostředí podniku i distribučních kanálů a navíc simulovat různé varianty budoucího vývoje. Tématu simulačních a prediktivních technologií nejen v logistice se věnuje článek na blogu Dynfut.cz.

Dnešní logistické společnosti musí být připraveny na cokoli, co může nastat. Celá řada z nich však nemá přístup k datům v reálném čase a nedisponuje odpovídajícím systémem plánování, které jsou pro plánování budoucích operací a uspokojování neustále rostoucích očekávání zákazníků nezbytné. Realita se potom může od plánu výrazně lišit. Jak si s takovou situací poradit?

Pro plné využití plánovacího potenciálu podniku je nutné mít přehled

Díky zapojení prostředků internetu věcí a vytvoření digitálního dvojčete veškerých operací vašeho zásobovacího řetězce můžete získat dokonalý přehled, který je nutný pro přeměnu vašeho podniku v inteligentní podnikání. Získáte tak informace a potřebný vhled pro zajištění kontinuálního plánování v reálném čase, aby bylo možné neustále přizpůsobovat plány měnícím se podmínkám a uspokojovat tak zákazníky.

Plánování výkyvů v poptávce

Představte si potenciálně skvělou situaci. Zmínila místní celebrita váš produkt mezi svými oblíbenými? Zákazníci pravděpodobně zareagují a objednávky se jen pohrnou. Jak ale takovou situaci dokážete využít, záleží do značné míry na vaší schopnosti se s takovým výkyvem vypořádat. Bez odpovídajícího systému plánování můžete narazit na problémy při výrobě, skladování i expedici těchto extra produktů. Pokud dojde při realizaci k jakémukoli pochybení či selhání, budou zákazníci zklamaní a vy přinejmenším ztratíte skvělou příležitost.

Využijte digitální dvojče svého podniku

Pokud se chcete vyhnout celé řadě potenciálních problémů v plánování, budou skvělými pomocníky prostředky jako:

  • připojení senzorů internetu věcí k vašim aktivům
  • vytvoření digitálních dvojčat těchto objektů
  • sdílní dat uvnitř podniku i s partnery v rámci zásobovacích řetězců

Co konkrétně lze pomocí digitálních dvojčat simulovat?

Výkyvy v poptávce

S pomocí dat sbíraných v reálném čase budete mít přesnou představu o aktuální poptávce. Které produkty jsou nejpoptávanější? Jaké skutečnosti mohou ovlivnit poptávku nebo její uspokojení? Na kterých faktorech je poptávka závislá a jak? Na základě reálných dat je možné predikovat trendy i výkyvy oproti standardnímu průběhu.

Výroba

Jaká je současná produkce a jaká je celková kapacita? Do jaké míry jsme schopni reagovat na změny a přizpůsobit jim plánování? Co se stane, pokud dojde ke změně parametrů? Na všechny tyto otázky si můžete odpovědět s pomocí výrobního digitálního dvojčete, které umožní simulovat různé scénáře vývoje.

Logistika

Digitální dvojčata vašich výrobních zařízení, operací ve skladu a celkového distribučního procesu poskytují přehled o skutečném i plánovaném stavu zásob a jejich rozmístění. Díky tomuto přehledu můžete kvalifikovaně rozhodnout o pořízení nebo reorganizaci zásob, případně naplánovat optimální distribuční trasy.

Na základě reálných dat, a nikoli jen odhadů a domněnek, můžete zdokonalit své plánování a kvalitněji předvídat měnící se požadavky svých zákazníků.

Autor příspěvku: Liběna