blockchain

Blockchain posouvá možnosti logistiky

Technologie blockchain nabízí logistice dosud zcela netušené možnosti. Dokáže sledovat veškeré produkty na jejich cestě z produkce k zákazníkovi. Ačkoli je blockchain typicky spojován s kryptoměnami, jeho možnosti jsou daleko širší. Jedná se o technologii, která je využitelná i v reálném byznysu. Jak tedy blockchain funguje a proč vzbuzuje takový zájem? Zajímavý článek zaměřený na princip fungování blockchainu a příklady jeho úspěšného využití v logistice byl publikován na webu Komory logistických auditorů.

I když se jedná o velmi mladou technologii, už teď nabízí výrobcům, dopravcům a logistikům bezpečné řešení pro sledování produktů ve všech fázích jejich životního cyklu. S růstem popularity blockchainu a jeho rozšiřováním začínají obchodní konzultanti předpovídat jeho začlenění do stávajících systémů. Díky němu dosahují společnosti mnohem vyšší míry transparentnosti a kontroly a to doslova v každé sekundě jeho cesty z výroby k zákazníkovi.

Jak blockchain vlastně funguje?

Zjednodušeně řečeno, blockchain je distribuovaná databáze, která existuje na mnoha počítačích ve stejnou chvíli. S každou novou transakcí je přidán k předchozím bloku nový blok s časovou značkou a hned je sdílen se všemi ostatními počítači v síti. Vzniká tak postupně řetěz jednotlivých bloků. Tento systém je vysoce odolný vůči jakýmkoli manipulacím s daty, protože v síti počítačů je celá řada kopií dat.

Jak může blockchain optimalizovat logistiku?

Blockchain tak může být podniky využit ke sledování produktů při jejich pohybu jednotlivými etapami produkce a distribuce v průběhu měsíců. Vysoce efektivně a bezpečně. Tento detailní pohled představuje značný potenciál z hlediska úspor času i nákladů díky transparentnosti systému a odstranění nutnosti papírování.

Přední logistici už blockchain začleňují do svých systémů. A velmi úspěšně

Ačkoli je blockchain nejznámější právě ve spojení s kryptoměnami, je až překvapující, jak dobře je využitelný i v jiných oblastech hospodářství. Některé společnosti už mohou blockchain dokonce zařadit mezi ověřené technologie, které se výborně osvědčily.

  • Například FedEx nedávno zahrnul tuto technologii pro sledování zásilek s vyšší hodnotou a plánuje ji rozšířit na většinu svých přepravovaných zásilek. O blízkou budoucnost kontejnerové přepravy se postará nový blockchainový systém z dílny Microsoftu a Maersku, který je zaměřený na management a sledování desítek milionů kontejnerů s ambicí ušetřit značné množství času a nákladů.

  • Švýcarská společnost SkyCell vyvinula speciální chladírenský kontejner využívající blockchain a internet věcí pro leteckou přepravu biofarmaceutik. Tato technologie byla vyvinuta s ohledem na skutečnost, že přibližně 2/5 veškerých světových farmaceutik jsou ohroženy degradací z důvodu přepravy v nevyhovujících tepelných podmínkách. SkyCell kontejnery jsou vybaveny senzory pro monitorování teploty zásilky, vlhkosti vzduchu a geolokace a tato data jsou prostřednictvím blockchainu připojena ke cloudovému datovému centru.
  • Po dvouleté pilotáži oznámila společnost Walmart nasazení blockchainového software vyvinutého IBM do běžného provozu. Tento systém má pomoci prodejcům sledovat pohyb každé hlávky salátu nebo sáčku špenátu pro minimalizaci množství zkaženého nebo kontaminovaného zboží v jejich regálech. Jako test tohoto konceptu bylo použito sledování manga po každou sekundu jeho cesty od samotného stromu, na kterém vyrostlo, přes balení, sklad, distribuční centrum až do finálního místa prodeje, kde se setkává se zákazníkem.

Výsledky jsou jednoznačné. Blockchain posouvá logistiku na vyšší vývojovou úroveň

Jak ukazují zmíněné příklady úspěšného nasazení, blockchain jednoznačně přispívá k rychlosti a přesnosti logistiky jako takové a je schopen přinášet významné úspory času a nákladů. Stále je však třeba mít na paměti, že se jedná o doplňkovou technologii. Ani teď ani v blízké budoucnosti se nechystá nahradit současné systémy pro management logistiky. Naopak s nimi bude spolupracovat na posílení integrity a automatizace zásobovacích řetězců.

Autor příspěvku: Liběna