Automatizace v logistice – jaké výhody a nevýhody přináší?

Během posledních let se do popředí zájmu logistiků dostávají technologie jako automatizace a umělá inteligence. Tento zájem je podporován především nárůstem online prodejů, poklesem dostupnosti pracovní síly, zásadní změnou trhů ale také příchodem cenově dostupnějších špičkových technologií.

Zdá se, že je nejvyšší čas nastoupit na vlnu pokroku a seznámit se s klíčovými prvky, které stojí za širokým rozšířením automatizace v oboru logistiky:

1. Nedostatek pracovních sil

Při posuzování využitelnosti a přínosů automatizace v zásobovacích řetězcích patří kritérium dostupnosti pracovní síly ke klíčovým. Míra nezaměstnanosti klesla na své historické minimum a množství disponibilní pracovní síly tento vývoj těsně kopíruje. V souvislosti s tímto vývojem rostou mzdové požadavky a množství neobsazených pracovních pozic bývá pro řadu podniků limitujícím faktorem pro jejich další rozvoj a růst.

2. Dynamika trhu

Neustálý růst eCommerce dost zásadně mění pravidla fungování trhu a logistiky zvlášť. Přinesl s sebou požadavek na odbavování obrovského počtu malých zásilek v rekordně nízkém čase a s minimálními možnými náklady. Problematiku komplikují také různé způsoby doručování zásilek a poměrně časté vracení zboží zákazníkem. A nezdá se, že by se tento trend měl v blízké budoucnosti měnit.

Pro oba zmíněné problémy se zavedení moderních technologií jeví jako odpovídající řešení, které přináší řešení existujících komplikací, ale také značné úspory času a nákladů do budoucna. Každá mince má však dvě strany a je rozhodně fér se s nimi seznámit. Jaké výhody a nevýhody může tedy automatizace přinést?

Výhody zavedení automatizace

  • Většina automatizovaných a robotických systémů je na špičkové technologické úrovni. Jejich úspěšná implementace je především věcí správné volby konkrétního řešení a jeho adaptace na konkrétní podmínky podniku. To vyžaduje důkladnou analýzu pro zajištění následného optimálního řešení s minimálními riziky.
  • Celá řada robotických řešení disponuje značnou mírou flexibility a umožňuje tak poměrně snadnou změnu parametrů v závislosti na změnách pracovních podmínek. Tyto systémy jsou tak schopny pracovat i za podmínek, se kterými v době jejich pořízení nebylo počítáno.
  • Robotika už zdaleka není doménou pouze velkých kapitálově silných podniků, ale postupně proniká i do malých společností, kde úspěšně doplňuje stávající systémy.

Nevýhody zavedení automatizace

  • Investice do těchto systémů stále ještě nejsou zcela levné. Stejně jako v jiných odvětvích i zde je potřeba zvážit jejich hodnotu v kontextu ceny a dostupnosti pracovní síly a obecně technologického vývoje a standardů trhu.
  • Při zavádění nových technologií a systémů je potřeba uvážit jejich dopad na stávající procesy. Při nevhodné implementaci mohou vyvolat obavy zaměstnanců ze ztráty práce nebo zásadních změn v zaběhaných zvyklostech.
  • Nekvalitní plán a postup implementace moderních technologií mohou mít za následek nevyužití jejich skutečného potenciálu. Lidem bude ponechána opakující se jednoduchá práce bez možnosti uplatnění jejich potenciálu a očekávaný nárůst výkonu tak zdaleka nebude dosažen.

Autor příspěvku: Liběna