fastfood

Proč jsou fastfoodové řetězce vhodnými kandidáty na automatizaci

Podle zprávy CNBC dosahuje průměrná fluktuace pracovní síly ve fastfoodových řetězcích až 150 %. Tento údaj může působit až nepatřičně, nicméně odpovídá realitě. Výměna zaměstnanců ve stravovacích fastfoodových zařízeních je v průběhu roku vyšší než jejich celková pracovní síla. Situace v tomto sektoru dozrála pro automatizaci a fastfoody tak mohou být mezi prvními plně automatizovanými provozy.

K nejčastějším důvodům, proč provozovatelé stále nad automatizací váhají, jsou obavy z dopadů na placené zaměstnance. Propouštění nepřispívá k dobrému obrazu žádné společnosti. Ve hře je celá řada sociálních faktorů, včetně pocitu odpovědnosti za dlouhodobé zaměstnance. Dalším důvodem k obavám je nasazení zcela nové technologie a risk delšího časového období, které bude nutné pro vyladění všech procesů k optimu.

Nicméně s ohledem na permanentní fluktuaci zaměstnanců a povahu vykonávané práce, kdy jsou jen vykonávány opakující se úlohy, jako přijímání objednávek, poskládání ingrediencí do finálního produktu a úklid pracoviště, bude muset management pravděpodobně dříve či později změnit úhel pohledu na věc.

Celý článek je na webu: https://gizmodo.com/why-fast-food-is-the-ticking-time-bomb-of-job-automatio-1837898231

Autor příspěvku: Liběna