rozšířená realita

Rozšířená realita versus bezpečnost

Rozšířená realita se zdokonaluje nebývalou rychlostí a čerstvé novinky pravidelně zaplavují trh. Výkonné a sofistikované aplikace jsou implementovány napříč všemi obory od výroby přes veškerý průmysl po dopravu a logistiku. Zatímco pokrok na poli rozšířené reality je poměrně zjevný, reakce průmyslu na tento vývoj jeví jisté nedostatky.

Implementace rozšířené reality s sebou nese celou řadu bezpečnostních rizik. Společnosti i zákazníci se potýkají s úniky či poškozováním dat a je nezbytné přijmout efektivní opatření na poli kyberbezpečnosti.

Které bezpečnostní problémy patří k nejurgentnějším?

Nastavení standardů

Rozšířená realita v tabletech nebo nositelných zařízeních (brýle, hodinky, …) téměř vždy vyžaduje Wi-Fi, což s sebou nese značné riziko. Dokonce i nejnovější standard kódování WPA3 vykazuje vážnou zranitelnost. Snaha řešit tyto nedostatky dodatečnými updaty má zase časté vedlejší efekty v podobě  omezené šířky pásma nebo výpadků spojení.

Cloudové služby

Celá řada zařízení s rozšířenou realitou vyžaduje připojení ke cloudu, což přináší další možnosti ohrožení. Data nahrávána na/z cloudu mohou být často odposlouchávána. Cloudové servery mohou být napadeny a díky tomu mohou být ohrožena citlivá data. A samozřejmě, výpadky v připojení k internetu mohou ohrozit proces výroby, protože v tu chvíli jsou zařízení závislá na cloudu mimo provoz.

Tablety a nositelná zařízení

Tato zařízení jsou častými hostiteli malware, který umí ovládat kameru, sbírat data, poškozovat pracovní instrukce nebo přerušovat procesy. Problémem je také nutnost hlídat si životnost baterií, aby nebylo nutné kvůli jejich výměně přerušovat provoz.

Jednorázové zabezpečení neexistuje

S tímto tempem vývoje se nové hrozby mohou vyskytnout prakticky každým okamžikem a ověřené bezpečnostní protokoly se stanou zastaralými doslova přes noc. Pokud chceme držet krok se sofistikovanými hrozbami v propojeném světě,  implementace strategie kybernetické bezpečnosti musí být permanentním procesem.

Celý článek najdete na webu: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/09/06/cybersecurity-and-the-explosion-of-augmented-reality/#48fb1f233c07

Autor příspěvku: Liběna