paní ve Walmartu

Učit se u těch nejlepších

Neuběhne ani týden, abychom si nepřečetli o nějakých novinkách v souvislosti se zaváděním technologií do obchodu s potravinami nebo spotřebním zbožím. Většina těchto technologií je prezentována jako revoluční změna přinášející významnou úsporu nákladů, růst produktivity a celkově vyšší efektivitu.

Celá řada společností se danými příklady nechává inspirovat a následně opravdu dosahuje výborných výsledků. U jiných se ale může stát, že výsledný efekt tak úplně neodpovídá očekáváním. I chyby a dílčí neúspěchy patří k vývoji. Nicméně bývají poměrně nákladné, a proto je lepší se jim vyhnout a uspět hned napoprvé.

Walmart patří k technologické špičce. Jaké přístupy aplikuje?

Co tedy brát v úvahu, pokud uvažujeme o investicích do nových technologií v rámci zásobovacího řetězce? Pojďme se podívat na společnost, která kompletně přeřadila na moderní technologie a využívá inovace pro maximální přizpůsobení svého byznysu budoucím pravidlům – Walmart.

Vijay Sankararam, Head of Digital Product, Supply Chain, uvádí, že při rozhodování o investicích je třeba se vždy zamyslet a položit si otázky:

  1. Který problém zásobovacího řetězce hodlám konkrétně vyřešit?
  2. Jakou hodnotu má daný problém pro společnost?

Díky těmto otázkám lze určit, do čeho investovat, a stanovit principy, jak má být tato technologie implementována. Výsledkem je potom následující návod:

  • Pracujte v režimu nulových ztrát. Stabilita veškerých systémů je pro Walmart prioritou. Žádná nová technologie by tuto stabilitu neměla narušit.
  • Maximální jednoduchost při užívání. Nová technologie by měla být co nejjednodušší pro zaměstnance, aby jim nepřinášela zbytečné komplikace.
  • Udržujte konzistentnost procesů. Jakékoli změny procesů realizujte jen v případě nutnosti.
  • Zachovejte srozumitelnost a jasné instrukce. V současnosti data určují směr a spolehlivá data jsou pilířem rozhodování. Nová technologie by to neměla zpochybnit.
  • Maximalizujte mobilitu a automatizaci pro zvýšení efektivity.

Walmart se v posledních letech stal technologickou velmocí a samotné jádro těchto inovací spočívá právě v zásobovacím řetězci. Míra využívání digitálních nástrojů bude dále narůstat a je jen na samotných podnicích, jak celý proces pojmou a implementují do svého provozu. Vždy se ale vyplatí hledat inspiraci u těch nejlepších.

Celý článek je k dispozici na: https://supplychainanalysis.igd.com/blogs/blog/t/learning-from-the-best-walmarts-approach-to-supply-chain-tech/i/22457

Autor příspěvku: Liběna