zásobování

Jak zlepšit své zásobování a snížit náklady

Chtějí-li se společnosti zaměřit na snižování objemu odpadu, plýtvání zdroji a celkové úspory, představuje právě zásobovací řetězec to správné místo, kde začít. S využitím principů štíhlé výroby a logistiky lze identifikovat oblasti, kde je možné dosahovat velkých efektů s minimálními vstupy.

lze identifikovat oblasti, kde je možné dosahovat velkých efektů s minimálními vstupy.

Vnitropodnikový přístup

Podstata tohoto pohledu vyplývá už z názvu. Společnost se zaměřuje pouze na své vnitropodnikové procesy a nemá ambice optimalizovat celkový zásobovací řetězec. V tomto případě zpravidla stačí obrátit svou pozornost k řízení skladu. Přesně vědět, co ve skladu máme, kolik toho máme, v jakém stavu a kde. Tento přístup časem zpravidla vykrystalizuje do systému řízení zásob materiálu a hotové produkce.

Komplexní přístup

V případě, že ale překročíme hranice svého podniku, můžeme na logistiku pohlížet jako na jeden propojený systém a mnohem lépe nastavit parametry jeho fungování. Existuje zde celá řada položek (od surovin, přes výrobní kapacitu a lidské zdroje až po dopravu), které můžeme optimalizovat. Pro opravdu kvalitní systém logistiky je potřeba vzít v potaz také umístění obchodních partnerů, často se vyskytující komplikace, kapacitu dodavatelů, předpovídání budoucí poptávky a spoustu jiných. Pokud se nám podaří optimalizovat zásobování jako celek, dokážeme zvýšit efektivitu, snížit náklady a ve finále i mnohem kvalitněji vycházet vstříc přáním a potřebám zákazníků.

Dokonalý přehled

S podobným makro přístupem jste schopni dokonale zmapovat svůj zásobovací řetězec. A nejen ten. Můžete zmapovat i své produkty z hlediska jejich objemu, potřeby a ziskovosti. Pro zvládání těchto typů úloh slouží nástroj Value Stream Mapping, který identifikuje problémové oblasti zásobovacího řetězce a pomáhá nalézt efektivní řešení. Hlavními vstupy jsou potom časy potřebné pro jednotlivé operace a procesy, dopravní náklady, podmínky skladování a zacházení s jednotlivými položkami, náklady na skladování, poškození nebo zkažení produktů, přesčasy a celá řada dalších faktorů.

Autor příspěvku: Liběna