robotizace

Jak na robotizaci?

Už teď je poměrně zřetelné, že ve spoustě odvětví robotizace a automatizace procesů představují budoucnost. Nicméně zavádění těchto technologií je poměrně komplexní záležitostí a jeden standardizovaný univerzálně uplatnitelný postup neexistuje. Jak si tedy poradit?

Nespěchat

Příliš rychlé nasazení může vést k chybám a značným ztrátám. Implementace takto složitého prvku do funkčního systému by měla probíhat organicky, v průběhu času. Dobře implementované robotické a automatizované systémy přináší úsporu času i nákladů, zvyšují přesnost a kvalitu a uvolňují pracovníky z fyzicky náročných úkonů.

Nejprve zjednodušit a teprve potom automatizovat

Je nutné nejprve pochopit podnik jako celek a porozumět veškerým procesům v jejich celkové délce i šíři. Na základě toho je možné definovat oblasti prioritního zájmu a následně implementovat vhodné technologie.

Klíčem úspěchu je nejprve optimalizovat a potom automatizovat. Tento přístup je naprosto nezbytný proto, abychom si byli jistí, že řešíme ty správné věci a neztrácíme čas a peníze zbytečnostmi.

Modelování je základem

Roboti nejsou tak sofistikovaní jako lidé. Pokud udělají chybu, dělají ji opakovaně. To je důvod, proč je více než vhodné využít simulaci jako prostředek pro řízení vlastní implementace. Je koneckonců výrazně jednodušší a levnější testovat a ladit model než zjistit, že výsledek implementace nových technologií neodpovídá našim očekáváním.

Bojovníci za práva zaměstnanců

Poslední dobou patří k oblíbeným dezinterpretacím, že roboti jsou  nasazováni proto, aby lidem brali práci. Není to ale úplně pravda. Roboti jsou nasazováni spolu s lidmi, protože je výborně doplňují a rozšiřují možnosti lidského chování.

Spolupráce lidí a robotů má zpravidla pozitivní dopady na celkovou atmosféru. Roboti mohou vykonávat náročné a monotónní činnosti, zatímco lidé mohou uplatnit svůj talent a kreativitu. Roboti nemohou nahradit kreativní myšlení, strategické plánování, řízení dlouhodobých projektů, vyvíjet nové produkty nebo přesně chápat lidské chování.

Sledujte a stopujte

Ve chvíli, kdy je proces automatizace dokončen, je nutné sledovat výkon celého systému. Návrat investice je možné hodnotit pouze pravidelným měřením výsledků a jejich porovnáváním se stanovenými milníky.

Automatizace procesů je ve většině případů během na dlouhou trať. Stejně tak ale přináší dlouhodobé benefity, které za tu cestu stojí. Odměnou za systematičnost, rozvahu a pečlivé naplánování každého kroku implementace bude výrazná úspora času, nákladů, úsilí i celkové chybovosti. Článek byl převzat ze serveru: https://www.entrepreneur.com

Autor příspěvku: Liběna