internet věcí v rámci města

Chytřejší domy i města díky Internetu věcí

Internet věcí stojí za nebývalým nárůstem počtu permanentně připojených chytrých zařízení, která se rychle stávají klíčovým prvkem v moderních domácnostech. Podle odhadu by se do roku 2025 mělo v rámci chytrých domů a podniků využívat globálně přes 55 miliard těchto zařízení. Tyto technologie zcela změnily způsob práce i mezilidských vztahů celé společnosti.

Vzestup chytrých měst

Podle studie Deloitte by do roku 2050 mělo žít 55 % světové populace ve městech, což klade na tato sídla poměrně vysoké nároky. Bude výrazně vyšší potřeba monitorovat zdroje a implementovat inovativní způsoby zacházení s energiemi, vodou a celkově životním prostředím.

„Domotika“ v oblasti nemovitostí

V optice takto rychlé urbanizace a rostoucí adopce chytrých zařízení připojených k internetu začal i realitní sektor využívat potenciálu, který Internet věcí nabízí. Stále častěji se objevují stavby vybavené takzvanou domotikou, což je termín definující automatizaci pro chytré budovy. To zahrnuje domovní automatizovaní systémy, které jsou využívány pro řízení osvětlení, zábavních systémů, vybavení nebo klimatizaci.

Poptávka po chytrých domech roste

Globálně je poptávka po chytrých budovách na vzestupu. Podle průzkumu eMarketer využívá téměř 12 % uživatelů internetu technologie chytrého bydlení a dalších 33 % se k tomu v nejbližší době chystá. K nejčastějším technologiím v současnosti patří chytré vytápění/chlazení, bezpečnostní systémy, osvětlení a zábavní systémy.

Článek je dostupný v odkazu: https://www.dqindia.com/making-homes-cities-smart-internet-things/

Autor příspěvku: Liběna