podnikatelka s tabletem

6 principů pro úspěšnou digitalizaci průmyslu

Nové technologie propůjčují procesům rychlost pružnost a efektivitu. Ruku v ruce s tím pak přicházejí ekonomické benefity v podobě vyšší produktivity a kvality a snižování úrovně nákladů. Aby mohly podniky s úspěchem, bez kolizí a negativních dopadů na své prostředí postupně implementovat tyto technologie, byla sestavena šestice principů, jejichž dodržování slibuje hladký průběh implementace a následného využívání.

Partnerství v práci

Partnerství a komunikace jsou naprosto zásadní pro jakékoli změny. Zaměstnanci by měli naprosto přirozeně sdílet plány a případné problémy, které se zaváděním nových technologií vyvstanou. Pokud je na pracovišti atmosféra komunikace, spolupráce a celkové shody, jakékoli změny a inovace jsou přijímány mnohem lépe.

Zdraví, bezpečnost a pohoda na pracovišti

Digitalizace průmyslu má značný potenciál právě tyto oblasti výrazně zlepšit. Je ale nutné si uvědomit veškerá možná rizika plynoucí z nových technologií, poskytnout svým zaměstnancům odpovídající proškolení a dosáhnout tak maximálního možného pozitivního dopadu nových technologií na provoz svého podniku.

Rozvíjení digitálních kompetencí pro budoucnost

Vzdělávání zaměstnanců by mělo patřit ke klíčovým bodům v rámci podnikové kultury a organizačních plánů. Zaměstnanci by měli mít také možnost ovlivňovat nabídku a obsah vzdělávacích titulů, aby dosáhli na ta školení, která nejlépe využijí pro svou práci.

Respekt

Všichni zaměstnanci mají stejný nárok na nejlepší možné zacházení. Uspokojení z práce vede k vyššímu výkonu lépe než intenzita nasazení. 

Jistota práce

Růst generovaný digitálními technologiemi by měl být reinvestován do oblastí poskytujících další příležitosti a lepší pracovní podmínky v rámci organizace. Zaměstnanci by měli vidět možnost svého postupu v kontextu zavádění digitálních technologií.

Rovnost a různorodost

Digitalizace podporuje zcela nové způsoby práce a její organizace, vytváří nové profese a kritéria hodnocení práce a poskytuje nekonečné varianty tréninku a rekvalifikací. Právě díky digitálním technologiím je možné v podniku vytvořit pracovní podmínky na míru konkrétním zaměstnancům s respektem k jejich možnostem, talentu, zájmům, podmínkám i omezením.

Využívání těchto principů pomůže společnostem maximálně využívat benefitů, které jim nové technologie přinášejí. Z těchto benefitů potom těží podnikatelé, zaměstnanci, zákazníci i veřejnost.

Principy převzaty z článku: https://www.pesmedia.com/made-smarter-guiding-principles-digitalisation-manufacturing/

Autor příspěvku: Liběna