námořní doprava

Závěry z Čínského veletrhu námořní ekonomiky 2019

Čínský veletrh námořní ekonomiky 2019 se úspěšně konal v Šen-čenu ve dnech 14. -17. října 2019. Veletrh spolupořádaný čínským Ministerstvem přírodních zdrojů a lidovou vládou provincie Guangdong a organizovaný Obecní lidovou vládou Šen-čenu byl navržen tak, aby byl mezinárodně vlivnou událostí spojující výměnu technických informací, výstavy produktů, obchodní rozhovory, špičková fóra a akce na podporu investic.

Veletrh na téma Sdílení příležitostí modré ekonomiky, vytváření sdílené budoucnosti, na výstavní ploše představil úspěchy námořní ekonomiky při příležitosti 70. výročí založení Čínské lidové republiky, včetně výstavy věnované oblasti Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay, jakož i výstavní plochy pro vývoj mořských zdrojů a vybavení pro mořské inženýrství, čínské lodě a přístavy, rozvíjející se námořní průmysl a mezinárodní úspěchy, které představovaly růst a nejnovější úspěchy čínské i světové mořské ekonomiky.

Na výstavě bylo prezentováno několik špičkových zařízení včetně vrtné plošiny Blue Whale 1, ponorného člunu s obsluhou Jiaolong, satelitu HY-2 a sacího bagru s vlastním pohonem Tianjing. Veletrhu se zúčastnily světové společnosti, mezi nimi CNOOC, PetroChina, Sinopec, CIMC, China Merchants Heavy Industry, Huawei, Kuang-Chi, Shell a Siemens.

Veletrh se zaměřením na inovace v oblasti technologií pokrýval více než 30 dodavatelských a odběratelských sektorů napříč námořním průmyslem a přilákal 97.000 profesionálních návštěvníků z 28 zemí a regionů. Debutovalo zde přibližně 432 nových technologií a produktů a bylo organizováno 357 akcí, z toho 19 prezentací projektů. Roadshow pro investice a financování se zúčastnilo více než 110 společností. Týmy provozované univerzitami a think tanky odpovědné za 24 špičkových technologických projektů zapojily účastníky trhu, investory a finanční partnery do živých diskusí o stavu trhu.

Uskutečnilo se dvanáct špičkových fór o mořské ekonomice, které byly rozděleny na tři makro fóra, jednoho podnikatelské fórum a osm profesionálních fór:

 • Fórum na téma partnerství v modré ekonomice
 • Fórum na téma rozvoje a námořní spolupráce v oblasti Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay
 • Fórum na téma mezinárodní spolupráce a rozvoje námořní ekonomiky
 • Mezinárodní fórum na téma podniků modré ekonomiky
 • Fórum na téma mořských obnovitelných energií
 • Fórum na téma využití zdrojů mořské vody v Číně v roce 2019
 • Fórum na téma vysoce kvalitního vývoje námořních zařízení
 • Fórum na téma inovací a vývoje hlubinných technologií
 • Fórum na téma mořského biomedicínského průmyslu
 • Fórum na téma inovací a rozvoje inteligentních mořských technologií
 • Fórum na téma využití mořských ropných polí a podvodní operací
 • Fórum na téma technologií stavby lodí.

Na těchto akcích se vyjádřilo 190 hostů z 20 zemí a regionů. Mezi nimi sedm výzkumných pracovníků, 143 vedoucích pracovníků předních námořních společností a 28 vyšších představitelů z mezinárodních organizací a zahraničních vlád sdílelo své zkušenosti a názory v oblastech rozvoje námořního hospodářství, výzkumu, správy a bezpečnosti z různých hledisek, čímž vnesli moudrost a vitalitu prospěšnou rozvoji globálního mořského hospodářství. Akcí se zúčastnilo více než 4.500 zasvěcených odborníků.

Během veletrhu bylo vydáno několik dokumentů, které podrobně popisují nedávné i historické úspěchy, včetně Zprávy o čínském hospodářském rozvoji za rok 2019, Indexu rozvoje čínské námořní ekonomiky, Obrázkového alba 70 let námořního průmyslu v Guangdongu a Námořní hospodářské mapy Guangdongu. Byla zřízena Mezinárodní unie pro modrou ekonomiku a bylo podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti modré ekonomiky a plánování mořského prostoru. Kromě toho Čína vytvořila „Modré partnerství“ s 12 státy Tichomořského ostrova (Pacifik Island).

Další Čínský veletrh námořní ekonomiky se uskuteční v Šen-čenu v říjnu 2020.

Autor příspěvku: Liběna