větrná elektrárna

Energetická revoluce ve znamení blockchainu

O možnostech, které nabízí technologie blockchain v rámci logistiky jsme už psali. Kde jinde se tato technologie dokáže uplatnit? Na blogu společnosti DYNAMIC FUTURE byl publikován text o potenciálu technologie blockchain v energetickém průmyslu. O tom, že se nejedná pouze o sci-fi, svědčí i eminentní zájem o využití blockchainu v energetice u našich západních sousedů.

Technologie blockchain v sobě ukrývá obrovský potenciál pro budoucnost globálního energetického sektoru.

Pro odemknutí tohoto potenciálu byly za podpory německého Spolkového ministerstva pro hospodářství a energetiku spuštěny čtyři výzkumné projekty, které mají za úkol zkoumat řešení založená na blockchainu pro nadcházející období distribuované energetiky. Projekty se zabývají celou škálou možností od obchodování s energiemi v reálném čase přes komunitní řešení a virtuální energetická uložiště až po platformy umožňující producentům energií i odběratelům stabilizovat místní grid (virtuální mřížku zapojených uživatelů).

Blockchainová technologie je v energetickém sektoru využívána stále častěji, protože má potenciál nabídnout řešení pro klasické energetické trilema:

  • Snižování nákladů pomocí optimalizace energetických procesů
  • Zdokonalení energetické bezpečnosti ve smyslu jak kybernetické bezpečnosti, tak z hlediska podpůrných technologií pro bezpečnost distribuce
  • Podpora většího využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování uhlíkové stopy

Kde se blockchain uplatní nejlépe?

Typickou oblastí pro uplatnění blockchainu v energetice je obchodování. Zainteresované strany využívají blockchain pro usnadnění energetických transakcí v rámci distribuované nebo i velkoobchodní úrovně a vytvářejí tak virtuální mřížku (grid). Díky chytrým technologiím může být celý proces automatizovaný.

Výhody a omezení

Výhod tohoto přístupu je celá řada, nejvíce oceňovaná je nicméně úspora nákladů. Nižší účty za energie, nižší transakční náklady a v neposlední řadě také redukce nákladů na lidský kapitál patří k nejzřetelnějším benefitům blockchainu. Další úspory nákladů vznikají díky lepším informacím o proměnlivých složkách spotřeby i produkce energií, například z obnovitelných zdrojů.

Ačkoli v souvislosti s blockchainem už bylo dosaženo významných výhod, stále ještě stojí v cestě blockchainu k mainstreamové technologii jistá úskalí. Energetické regulace, které obsahují přesná pravidla pro to, kdo může být obchodníkem s energiemi a kdo ne, mohou být jedním z nich.

I když případná decentralizace systému bude vyžadovat důslednou kontrolu a funkční techniky řízení, poskytne blockchain mnohem pružnější prostředí a nabídne kvalitnější pokrytí skutečných energetických potřeb bez větších výpadků a přetížení.

Autor příspěvku: Liběna