elektromobil

Proč může přechod k elektromobilům trvat mnohem déle, než se čekalo

Podle analýzy MIT (Massachusetts Institute of Technology) lze místo poklesu cen baterií očekávat spíše jejich stagnaci. Určitě nelze v dohledné době čekat, že elektrické automobily a kamiony budou stejně levné jako jejich rivalové pohánění fosilními palivy.

Nová zpráva publikovaná MIT Energy Initiave dokonce varuje, že elektromobily nikdy nedosáhnou stejných katalogových cen jako vozy se spalovacím motorem. Alespoň po tu dobu, kdy budou spoléhat na lithium-iontové baterie, které jsou využívány pro ukládání energie ve většině dnešní spotřební elektroniky.

Závěry MIT jsou v rozporu s ostatními

Tyto poznatky jsou v ostrém rozporu s výsledky jiných výzkumných skupin, které dospěly k závěru, že elektrická vozidla by mohla v příštích pěti letech dosáhnout srovnatelné cenové úrovně s benzínovými. Zjištěný cenový rozdíl vycházející ze zprávy MIT by tak mohl omezit přechod na vozidla s nižšími emisemi. Pro dosažení předpokládaného zapojení elektrovozidel do běžného provozu by bylo nutné, aby vlády prodloužily dotace nebo přijaly přísnější opatření ke snížení znečištění klimatu.

Doprava je čtvrtým největším zdrojem skleníkových plynů a v USA dokonce zaujímá první pozici. V současnosti tedy neexistuje způsob, jak dosáhnout redukce těchto emisí na bezpečnou úroveň, aniž by došlo k výrazným posunům k čistším vozidlům a systémům hromadné dopravy.

Cena suroviny neklesá

Problém je v tom, že stálý pokles cen lithium-iontových baterií, které pohánějí elektrická vozidla a představují přibližně třetinu jejich celkových nákladů, se v příštích několika letech pravděpodobně zpomalí. Důvodem je dosažení limitu daného cenou samotné suroviny. Pokud by současný pokles cen baterií pokračoval podobným tempem, velmi brzo bude cena samotné baterie pod cenou surovin, které jsou pro její výrobu nezbytné.

Dobrou zprávou nicméně zůstává, že k elektromobilům se přiklání stále větší počet výrobců po celém světě a zavádějí postupně do oběhu různé modely v různých cenových hladinách.

Celý článek najdete v MIT Technology Review

Autor příspěvku: Liběna