dron na nebi

Stručný přehled toho, co pohání „autonomní poslední míli“

Spolu s pokračujícím trendem e-commerce se společnosti po celém světě stávají stále citlivějšími na neustále se měnící zákaznické preference. Ve světě, kde neustálé užívání si definuje celou jednu generaci, mohou autonomní technologie dosáhnout významného postavení.

Zájem o okamžité doručování neustále roste

Podle nedávné studie realizované McKinsey je 25 % zákazníků ochotno si připlatit za doručení své zásilky ještě týž den nebo ideálně okamžitě. Toho je možné dosáhnout právě s pomocí autonomních technologií. Toto číslo nicméně ještě poroste, protože nejmladší generace zákazníků preferuje tyto podmínky doručení v ještě větší míře.

Co si představit pod pojmem poslední míle?

Protože počet případů využití těchto technologií neustále narůstá, mnoho z nich se stalo určujícími pro definici ekosystému „autonomní poslední míle“. Co přesně to ale znamená? V kontextu doručování zásilek zákazníkům odpovídá poslední míle finálnímu kroku na cestě fyzického balíčku od dodavatele k zákazníkovi.

Abychom si uvedli příklad, může se jednat o objednávku doručovanou logistickou společností z místního distribučního centra k domovním dveřím zákazníka za použití dronu. Tento termín ale také může představovat cestu právě upečené pizzy z restaurace na váš stůl s využitím autonomního vozítka (AGV – autonomous ground vehicle).

Poslední míle v širší perspektivě

Trend autonomních technologií ale není omezen pouze na doručování zásilek finálním zákazníkům. V širší perspektivě může temín „last mile“ zahrnovat také pohyb lidí a průmyslového zboží mezi počátečním bodem a finální destinací.

Pojďme si zmínit jednotlivé aplikace těchto technologií:

  • Autonomní ekosystém poslední míle – ekosystém poslední míle je poměrně roznamitý a zahrnuje celou řadu odvětví. V důsledku takto širokého záběru jsou potom ekonomické, ekologické a finanční dopady autonomizace naprosto ohromující.
  • Autonomní vozidla – podle odhadu Deloitte bude do roku 2040 až 70 % nových sdílených vozidel autonomních. Na základě těchto údajů bude tento segment v následujících letech pravděpodobně růst.
  • Autonomní doručování – požadavky zákazníků na kratší doručovací časy vede k vývoji doručovacích dronů a pozemních autonomních vozidel. Přesto, že tento typ doručování má celou řadu výhod, růst segmentu doručování pomocí dronů bude pravděpodobně omezen regulacemi.
  • Autonomní průmyslové aplikace – podle PwC je téměř 70 % nákladu v USA doručováno kamionovou dopravou. Toto číslo představuje 10 miliard tun zboží přepravovaných nákladními vozy s lidskou posádkou. Spolu s vývojem autonomních technologií se stávající zásobovací řetězce nevyhnutelně zmodernizují také.
  • Start-upové akvizice – s postupným objevováním a využíváním svých silných stránek se společnosti stále častěji poohlížejí po nových talentech a akvizice se tak stávají poměrně častými.

Pokud podniky chtějí snižovat náklady a splnit očekávání svých zákazníků, budou se muset oblastí poslední míle regulérně zabývat. S pokračujícím rozvojem a přílivem kapitálu představuje „autonomní poslední míle“ obrovský příslib pro budoucnost.

Autor příspěvku: Liběna