robot

6 způsobů, jak může robotizace pomoci vyřešit nedostatek kvalifikovaných lidí ve výrobních podnicích

Říjnový podíl nezaměstnaných v České republice poklesl na 2,6 procenta dosáhl tak dalšího rekordu. Na Úřadu práce ČR bylo ke konci října letošního roku registrováno 196 518 uchazečů o zaměstnání. Tato statistika zpravidla ale nezahrnuje kvalifikovanější pracovníky, lze tedy předpokládat, že přetlak na trhu práce je ještě vyšší, než uvádějí oficiální statistiky. Volných pracovních míst oproti tomu bylo 337 453. Tato situace je sice příznivá pro zaměstnance, pro zaměstnavatele ale představuje výrazné omezení a potenciální krizi.

Jak nám mohou pomoci technologie?

S ohledem na současnou a především budoucí situaci na trhu práce poměrně hodně. Pojďme si představit nejčastěji zmiňované výhody, které nám robotizace a automatizace přináší.

  1. Roboti zastávají nepopulární práci a snižují fluktuaci

Jednou z potíží, které musí společnosti řešit u nových zaměstnanců, je fakt, že proces jejich plného zaškolení trvá zpravidla nějakou dobu a tito lidé nejsou schopni vykonávat svou profesi plnohodnotně od prvního dne. Nasazení robotů u opakujících se monotónních činností představuje řešení, které přináší markantní úspory nákladů.

  1. Roboti umožňují stávajícím zaměstnancům lépe uplatnit svůj potenciál

V průmyslu, kde jsou kvalifikovaní zaměstnanci cennější a vzácnější než kdy dříve, potřebují podniky své lidi využít mnohem lépe. S využitím odpovídajících technologií umožní zaměstnancům dosáhnout vyšší a lépe placené pozice a mnohem lépe využít svůj osobní potenciál.

  1. Roboti zvyšují bezpečnost na pracovišti

V minulém roce bylo v České republice celkem 46 223 pracovních úrazů s pracovní neschopností a díky tomu bylo zameškáno 2 570 870 dnů. Smrtelných úrazů bylo 123, což bylo o 28 více než v předchozím roce. Skutečnost, že práce v průmyslu je poměrně riziková a nenabízí odpovídající odměnu je dalším problémem v získávání a udržení zaměstnanců.

U celé řady činností navíc hrozí, že lidé se po čase přestávají soustředit a roste jejich chybovost. Pokud je práce opakujícího se charakteru, mohou ji velmi dobře zastávat roboti, kterým nekonečné monotónní opakování úkonů nedělá problémy.

  1. Drony mohou zrychlit a zefektivnit procesy

Bezpilotní vzdušné prostředky se mohou uplatnit v několika oblastech. Bezpečně a rychle mohou lokalizovat potřebné suroviny v terénu při nutnosti menšího počtu vzlétnutí než klasické letouny. Mohou být využívány pro transport materiálu, nářadí a dalších položek v rámci podniku bez toho, že by se lidem motaly pod nohama. Navíc mohou figurovat i jako prostředek automatického systému skladového managementu.

  1. Autonomní vozidla udržují podnikání v pohybu

V následujících 10 letech se předpokládá zdvojnásobení nedostatku řidičů kamionů a nákladních vozů. Automotive a technologické společnosti se snaží spolupracovat, aby tento problém dokázaly vyřešit. V některých oblastech USA jsou už testována autonomní vozidla. K takovým příkladům spolupráce patří pozemní program ve Virginii, který realizují společnosti Daimler a Torc Robotics.  Protože nedostatek lidí v logistice má přímý dopad na výrobní podniky, můžeme i tuto aplikaci robotiky zahrnout do sféry výroby.

  1. Roboti zvyšují přesnost a eliminují chybovost

Průmysl spoléhá na preciznost a obecně má velmi malou toleranci chyb. Z těchto důvodů podniky zavádějí roboty nebo spolupracující roboty do svého procesu výroby. Díky neustálému pokroku na poli strojového učení a umělé inteligence bývají tito roboti velmi ceněnými spolupracovníky lidských zaměstnanců.

S postupným nasazováním robotů do výrobních podnikl budeme svědky vzniku zcela nových rolí pro zaměstnance. Zatímco roboti dokážou vykonávat činnosti mnohem rychleji, přesněji a bezpečněji, lidskou kreativitu, intuici, zkušenost a komunikaci napodobit nedokážou. Zde se otevírá zcela nové pole možností pro lidskou pracovní sílu.

Autor příspěvku: Liběna