pracovník ve stavebnictví

Digitalizace ve stavebnictví nabírá na síle. Přináší zvýšení efektivity a snížení nákladů

Společnost Dynamic Future, která se zabývá dynamickou simulací, optimalizací procesů a poradenstvím, zveřejnila na svém blogu článek o postupném pronikání digitalizace do odvětví, které se k digitálním technologiím stavělo dosud spíše zdrženlivě. Zdá se, že nastal čas na zásadní změnu přístupu.

Stavební průmysl patřil z hlediska digitalizace k těm nejpomalejším. To se ale začíná měnit díky celé řadě faktorů. K nejvýznamnějším důvodům digitální transformace patří vznik informačních modelů budov a digitálních dvojčat, klesající ceny výpočetní techniky a v neposlední řadě i nedostatek pracovních sil.

Stáváme se svědky toho, jak stále více dodavatelů služeb ve stavebnictví začíná digitalizovat své procesy s cílem získat konkurenční výhodu oproti svým soupeřům na trhu,“ uvádí Eric LaBat, senior viceprezident B2B marketingu v Seacoast Bank. „Ti, kteří v zavádění digitálních technologií naopak zaostávají, se postupně mohou ocitnout mimo hlavní proud, protože konkurence bude schopná pracovat chytřeji, efektivněji a rychleji.“

Proč se stavební průmysl digitalizaci zatím spíše vyhýbal?

Podle dubnového průzkumu realizovaného společností McKinsey na tomto faktu podílí několik skutečností. Na prvních místech respondenti uváděli překážky plynoucí z celkové fyzické podstaty tohoto odvětví. Následovala vzdálenost míst realizace zakázek a nutnost pracovat se stavebními materiály a těžkou technikou. Významná byla také neochota zaměstnanců přijmout nové technologie. Pokud nebylo ovládání nového zařízení zcela jednoduché a intuitivní, nemělo téměř šanci se uchytit. Zásadní dopady na implementaci digitálních technologií má i samotný postoj pracovníků ve stavebnictví – implementaci nových technologií vnímají spíše jako další náklady než jako prostředek ke zvyšování efektivity.

I přes původní zdrženlivost však může být právě digitalizace nejlepší příležitostí ke zefektivnění pracovních procesů, zvýšení celkové efektivity a úsporám nákladů. Pokud chtějí stavební podniky čerpat z výhod digitalizace, budou se muset hodně rychle začít učit od průkopníků digitalizace odvětví, kteří už podnikli první kroky a investují do své digitální transformace.

Vzestup Internetu věcí

Technologie využívající Internet věcí se ve stavebnictví využívají nejčastěji pro automatizaci manuálních a papírových procesů. Díky nim je možné dosahovat vyšší transparentnosti procesů, přehledu a bezpečnosti práce. Nositelná zařízení dokážou sbírat data mnohem rychleji, přesněji a levněji než lidský kontrolor. Díky kvalitním datovým podkladům je možné analyzovat průběh procesů, nastavit jejich optimální parametry a řídit průběh činností v reálném čase.

Další dobře uplatnitelnou a často využívanou aplikací je software pro správu úloh. Do systému je možné zadat stovky i tisíce zaměstnanců a mít data o jejich úkolech a činnosti na jednom místě. Tyto aplikace zlepšují spolupráci a participaci na úkolech, urychlují komunikaci mezi vedoucími, projektovými manažery, dodavateli i zaměstnanci na pracovišti.

Úspora času je rozhodující

Mnohem důležitější než cena je ale rychlost, s jakou tyto technologie dokáží dosahovat vyšší efektivity procesů, říká LaBat. „Pokud ušetříte hodiny přesčasové práce týdně a snížíte počet potřebných pracovníků, úspory budou opravdu hmatatelné. Naprostá většina podniků tak dosáhne úspor mnohem vyšších, než byla původní investice do technologie.“

Ve stavebnictví se nicméně zpravidla nejedná o technologická zařízení, která stačí zapojit a hned využívat jejich přínosu. Jejich implementaci je potřeba pečlivě naplánovat a následně citlivě integrovat. Jen tak lze dosáhnout maximální efektivity a výsledků, které si podnik od konkrétní technologie slibuje. Je třeba úzké spolupráce s obchodními partnery a klienty už ve fázi vývoje. To zahrnuje testování na kvalitně vytvořeném modelu pro odladění případných potenciálních rizik a volbu optimální varianty implementace. Jen tak máme jistotu, že technologie bude vyhovovat náročným podmínkám prostředí, kde bude využívána, a že uživatelům přinese skutečně to, co od ní očekávají.

Autor příspěvku: Liběna