digitalizace

Které jsou čtyři klíčové změny pro digitalizaci průmyslu?

Podle studie PricewaterhouseCoopers je pro maximální efekt z digitalizace nutné podstoupit 4 zásadní změny. Na toto téma se zaměřil nejnovější článek na blogu Dynamic Future, přední české poradenské společnosti.

Digitalizace mění samotnou podstatu průmyslu. Pokud se podniky chtějí udržet na trhu a dosahovat alespoň průměrných výkonů, budou muset podstoupit zásadní změny ve svém řízení, principu fungování a způsobu přemýšlení obecně.

Digitálně gramotné společnosti současnosti dosahují konkurenční výhody právě efektivním využíváním moderních technologií a trendů jako jsou digitální dvojčata, prediktivní údržba, sledování aktiv a procesů v reálném čase nebo modulární systémy.

Které faktory urychlují celkový proces digitalizace průmyslu?

Na prvním místě jsou to rostoucí nároky zákazníků. Následují různé regulace a omezení v odvětví a významnou roli hrají také samotné inovace na poli digitálních technologií. Podniky jsou tak tlačeny k digitalizaci, aby se na trhu vůbec udržely.

Nová zpráva PwC ilustruje na příkladu osmi společností, jak bylo dosaženo vyšší efektivity, produktivity a zákaznického servisu. Tyto společnosti dokázaly díky stanovení optimálního modelu fungování na základě pokročilé analytiky a digitálních technologií perfektně využít své kapacity a možnosti. Jak k průzkumu poznamenal Darren Jukes z PwC: „Získání konkurenční výhody je přesně tím, oč podniky usilují. A náš průzkum ukázal, že využíváním výhod, které digitalizace nabízí, můžeme na cestě k těmto cílům dosáhnout významného pokroku.“

Zpráva PwC identifikuje 4 zásadní změny postojů, které jsou nutné pro maximalizaci výhod plynoucích z digitalizace:

  1. Organizační změny směřující k novým digitálním možnostem a digitalizovaným procesům (například návrh nových produktů a procesů, řízení veškerých procesů zahrnujících výrobu, distribuci i poprodejní servis)
  2. Zaměstnant více odborníků na oblast softwaru a Internetu věcí a souběžně proškolovat stávající personál v oblasti digitálních kompetencí.
  3. Učit se od společností vyvíjejících software, které dokážou poměrně rychle převádět své případové studie do finálních softwarových produktů.
  4. Rozšířit digitalizaci nad rámec IT tak, aby zahrnovala veškeré významné procesy (například sledování v reálném čase, trasování nebo digitální dvojčata)

Digitalizace umožňuje podnikům měnit pravidla hry a zajistit jim skutečnou výhodu v konkurenčním prostředí. Přijetí těchto technologií poskytuje zcela nový pohled na to, co se vyrábí, a hlavně jak se to vyrábí.

 

Autor příspěvku: Liběna