digitální dvojčata vw skladu

Co jsme se mohli naučit od raných osvojitelů digitálních dvojčat

Digitální dvojčata jsou v posledních letech zmiňována poměrně často. Jsou označována jako technologie s nebývalým potenciálem a v žebříčcích nepřínosněsnějších inovací (nejen) v průmyslu a logistice zaujímají přední příčky. Zajímavý článek o tom, co přinesla tato technologie podnikům, které ji do svých systémů implementovaly, přináší blog společnosti Dynamic Future.

Uživatelé digitálních dvojčat se zpravidla zaměřují na zlepšování kvality produktu současně s optimalizací procesu údržby aktiv.  Monitoring v reálném čase poskytuje datové podklady, díky kterým vidíme procesy v celkovém kontextu. Umožňuje tak, aby algoritmy strojového učení nabídly optimální variantu výroby produktů i procesu údržby.

Raní osvojitelé digitálních dvojčat oceňují přínos této technologie zejména v následujících čtyřech klíčových oblastech:

Vyšší efektivita

Digitální dvojčata přinášejí nové poznatky o tom, jak zefektivnit průběh výrobních procesů. Pro vytvoření spolehlivé digitální strategie je nezbytné, aby každá fáze výrobního procesu byla sledována v reálném čase. Díky tomu je digitální dvojče opravdu přesnou reprezentací reálného fyzického systému a umožňuje testovat scénáře zaměřené na zlepšené efektivity výroby.

Management kvality

Díky důkladné analýze produkce v reálném čase pomáhají digitální dvojčata zlepšovat management kvality a především odhalit příčinu, proč dochází k anomáliím.  Na základě zjištěných poznatků jsou pak podniky schopné snížit míru zmetkovosti, zvýšit míru vytížení strojních zařízení a zlepšit hospodaření s materiálem. Digitální dvojčata jsou také stále častěji využívána ve fázi návrhu nového produktu pro simulaci výsledné kvality hodnocené z celé řady hledisek. Díky tomu je možné odhalit možné poruchy ještě před zavedením nového produktu do výroby.

Optimalizace údržby

Také na poli optimalizace údržby zařízení se digitální dvojčata ukázala jako velmi účinný nástroj. Cílem implementace digitálních dvojčat je pochopení toho, jak se projevují určité kombinace materiálových komponent, míra vytížení strojního zařízení a především prediktivní údržba na základě detailní znalosti faktorů ovlivňujících životnost aktiv.

Spolupráce napříč skupinami

Digitální dvojčata umožňují dosahovat lepšího přehledu a spolupráce napříč celým procesem výroby. Díky schopnosti nejprve simulovat a poté naplánovat změny ve výrobním procesu digitální dvojčata přispívají k efektivnějším procesům vývoje nových produktů, zlepšují kvalitu produktů a zvyšují výkonnost napříč různými výrobními systémy.

Efekt využívání digitálních dvojčat je v současnosti patrný ve vývoji všech typů produktů příští generace. Podílí se na vývoji nadzvukových letadel, satelitů, smart technologií i na optimalizacích celé řady stávajících výrobních systémů. Aby však bylo využívání digitálního dvojčete skutečně efektivní, musí být zakotveno v celkové strategii podniku a musí odpovídat danému účelu.

Autor příspěvku: Liběna