objednávání dárků online

Pět tipů z dílny IBM, jak připravit logistiku na Vánoce

Letošní předvánoční doručovací sezóna právě vrcholí a podniky mohou pomalu vyhodnocovat, co se jim z hlediska logistiky osvědčilo, co méně a co bude potřeba změnit úplně. Technologický gigant IBM sestavil patero pravidel, pomocí kterých se podniky mohou na podobné výkyvy standardního provozu připravit.

Důležité je začít už v několikaměsíčním předstihu testovat různé scénáře a připravit se na výrazný nárůst objemu prodejů i doručování, včetně zapracování konkrétních veličin, které jsou pro dané svátky charakteristické.

Co nám tedy IBM radí?

Slaďte IT a podnikání

Logistické společnosti by se během celého roku měly snažit komunikovat se zúčastněnými partnery, aby odhalily problémy nebo obavy vzešlé z předcházejícího období. Tyto problémy je potřeba pojmenovat a sestavit akční plán pro jejich vyřešení, který by měl obsahovat veškeré zamýšlené inovace, distribuční kanály a funkcionality.

Položte základy

Aktualizace zabezpečení, patche a nové verze softwaru je potřeba řešit efektivně v průběhu celého roku. Díky tomu je možné naplánovat si dostatečný časový prostor pro řešení kritických úkolů a připravit se na vrcholy sezóny.

Otestujte limity

Testování výkonu systému by mělo být zahájeno s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné vyřešit všechny problémy, které během testů vyvstanou a vytvořit tak stabilní prostředí ještě dříve, než vypukne sezóna v plném proudu. Pro testování vánoční sezóny se jeví jako optimální začít v průběhu září.

Minimalizujte nepředvídaná rizika

Nejedná se pouze o perfektní a bezproblémové zvládnutí hlavní sezóny. Je potřeba neustále testovat možnosti různých scénářů selhání a rozvíjet schopnosti, jak se s nimi elegantně vypořádat a rychle se z nich zotavit.

Neusínejte na vavřínech

I když se měsíce poctivě připravujete a promýšlíte vše do detailu, vždy může nastat porucha. To znamená, že vaše nástroje pro monitorování, upozorňování a výstrahy musí odpovídat situaci a požadavkům.

Pokud to tedy shrneme, k zásadním požadavkům patří včasná příprava, testování scénářů a připravenosti na konkrétní situace, znalost svých limitů a neustálé monitorování systému z hlediska jeho výkonu a možností selhání.

Autor příspěvku: Liběna