obalové materiály

DHL zaměřuje pozornost na obalové materiály

Koncem minulého roku představila přední logistická společnost DHL zprávu s názvem Trend Report, v níž nabízí hlubší pohled na budoucnost obalů ve své praxi.

Spolu s rozvojem e-commerce narůstá množství přepravovaných produktů. Kvanta balíků jsou doručována na dlouhé vzdálenosti složitými mezinárodními logistickými sítěmi. A podle zprávy DHL budou pro 9 z 10 společností ve střednědobém horizontu právě obaly a obalové materiály sehrávat klíčovou roli.

E-commerce versus logistika

Online objednávky se díky rychlosti, pohodlnosti a jednoduchosti stávají velmi populárními. Narůstá počet zásilek obsahujících pouze jednu položku, což s sebou zákonitě nese více emisí oxidů uhlíku i obalového odpadu. Od odvětví logistiky jakožto hlavního aktéra se očekává, že na poli snižování nákladů, diskomfortu i environmentálních dopadů sehraje roli ideového vůdce. Aby této roli logistika mohla dostát se ctí, musí přijmout nové technologie, materiály i procesy napříč celým svým hodnotovým řetězcem. Mezi základní pilíře budou patřit zejména optimalizace obalových materiálů, automatizace, udržitelné materiály, opakovaně použitelné obaly a reverzní logistika.

Která témata a trendy patří do TOP #3?

Pro formulování strategie zacházení s obaly byla stanovena témata s nejvyšší prioritou a identifikovány klíčové trendy, které formulují současnou situaci a poptávku po změnách v přístupu.

Témata s nejvyšší prioritou:

  • Dosahování rozumných nákladů na obaly
  • Minimalizace poškození zásilek
  • Optimalizace dopravních kapacit

Nejvýznamnější trendy definující pole obalových materiálů:

  • Poptávka po udržitelném obalovém materiálu
  • Znepokojení veřejnosti množstvím obalového odpadu
  • Zajištění vynikajícího zákaznického servisu

Zpráva Trend Report a dotazník, který jsme realizovali mezi svými zákazníky, ilustrují, jak důležitou roli ve vnímání kvality zákaznického servisu sehrávají jednoduché, recyklovatelné a robustní obaly,“ uvádí Matthias Heutger, Senior Vice President of Global Head of Innovation & Commercial Development ve společnosti DHL. „Akcelerace změn v potřebách zákazníků, podniků i životního prostředí obecně nicméně představují nárůst nákladů a pokles efektivity. A my věříme, že přijetím nových nástrojů pro optimalizaci a zacházení s materiálem opět významně zvýšíme efektivitu všech procesů i produktivitu,“ uzavírá Matthias Heutger.

Autor příspěvku: Liběna