kamion

Jak bude vypadat logistická scéna následujích měsíců?

Zajímavý článek mapující trendy a podmínky, které budou v následujícm období určovat podobu odvětví logistiky, přináší na svém blogu společnost Dynamic Future. Pojďme se na ně podívat.

Už nyní si můžeme být jistí, že společným jmenovatelem bude volání po lepším přehledu, rychlejším doručování a nižších cenách.

Uvážíme-li, že růst elektronického obchodování pokračuje bez jakýchkoli známek zaváhání, je více než zřejmé, že poroste i závislost na logistice a nových technologiích v průmyslu, bez kterých tento rozmach nebude myslitelný. V průběhu nadcházejících měsíců proto můžeme očekávat nástup určitých trendů, které mnohdy mohou vzniknout i jako vedlejší produkt těchto nově nastolených standardů.

Rostoucí přehled a transparentnost

Ruku v ruce se snahou obchodníků poskytovat svým zákazníkům co nejlepší služby budou pokračovat investice do propracovanějších sledovacích systémů, které zákazníkům umožní sledovat pohyb jejich zásilek v reálném (nebo téměř reálném) čase. Například společnost UPS už nyní nabízí službu „Follow My Delivery“, pomocí níž můžete sledovat vozidlo přepravující vaši zásilku na živé mapě s aktualizacemi v řádu několika minut. Tento typ služby má poměrně výraznou ambici stát se v nejbližší době normou a investice společností do GPS technologií jdou tomuto trendu vstříc.

Neméně důležitá je technologie sledování v oblasti B2B. Pro optimalizaci úrovně skladových zásob jsou pokročilé zásobovací řetězce postavené na principu just-in-time (JIT) a mohou tak nabídnout vyšší úroveň efektivity.

Cenové souboje

Společnosti jako Uber nebo Amazon vycítily v rozmachu e-commerce potenciál a obrovskou příležitost také na poli logistiky. A do tohoto odvětví vstoupily vybaveny prostředky a flotilami vozů. Díky tomu si mohou dovolit nasadit nízké ceny a získat tak odpovídající podíl na trhu. I v letošním roce můžeme očekávat, že cenová konkurence bude patřit k výrazným rysům především u technologicky zaměřených obchodníků a dopravců a těm tradičněji zaměřeným přinese nemalé starosti.

Na jednu stranu je trend snižování nákladů poměrně zřetelný, na druhou stranu ale vyvstává otázka, nakolik je udržitelný. Nedá se příliš očekávat, že by řidiči a ostatní zaměstnanci v odvětví souhlasili se snížením mezd. Zvláště v situaci, kdy je zaměstnanců na trhu nedostatek. Logistické společnosti tak budou muset hledat možné úspory v optimalizaci a hledání vyšší efektivity nebo sáhnout na své marže.

Růst provozních nákladů

Jako kontrast k všeobecnému tlaku na snižování cen je pro letošní rok očekáván růst provozních nákladů v odvětví především ze dvou hlavních důvodů: národní a nadnárodní regulační opatření a tlak na snižování environmentálních dopadů dopravy. Jednotlivé státy vyvíjejí iniciativy pro zvyšování bezpečnosti dopravy a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Dopravní společnosti na tato opatření musí odpovídajícím způsobem reagovat. Vyšší úroveň nákladů však zpravidla vede ke zvyšování cen služeb, proto bude v tomto odvětví zajímavé sledovat, který trend nakonec převládne.

Doručování v „bílých rukavičkách“

Jak už bylo řečeno, v roce 2020 budeme svědky nárůstu doručování zásilek objednaných online. A budeme svědky dokonce ještě výraznějšího nárůstu zásilek, které vyžadují zvláštní zacházení (nadměrné, křehké nebo velmi cenné zásilky), protože online nákupy se týkají stále širšího okruhu kategorií zboží. Vzrůstá tak potřeba automatizovaného odbavování zásilek, které nemohou být posílány standardním způsobem.

Trendy nového roku jsou, zdá se, poměrně zřetelné. Některé predikce mají své kořeny zapuštěny už v roce minulém, některé reagují až na nové požadavky. Rok 2020 je nicméně téměř nepopsaným listem a bude dobrodružstvím sledovat, co vše nám nakonec přinese. Doufejme, že především to dobré.

Autor příspěvku: Liběna