5G sítě

5G sítě zcela změní způsob práce, ať už děláte cokoli

Ultrarychlé bezdrátové připojení není doménou pouze mobilních telefonů a herního průmyslu. Stále častěji se jejich vliv projevuje také ve světě práce. Stále více zaměstnanců pracuje na dálku, alespoň část týdne. To je částečně způsobeno snahou podniků přilákat a udržet kvalitní zaměstnance bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, ale především je to proto, že technologie toto propojení pracovních týmů na dálku umožňují.

Tyto změny znamenají pro podniky i zaměstnance značné výhody. K těm nejčastěji jmenovaným patří vyšší produktivita a ziskovost a spokojenější atmosféra na pracovišti. S příchodem 5G sítí už práce na dálku nebude jen ojedinělým bonusem ale běžným standardem.

Zde jsou 3 hlavní kritéria, kterými se příchod 5G sítí projeví na způsobu práce:

Zvýšená dostupnost

Každý, kdo pracuje na dálku bude asi souhlasit, že největším problémem je spolehlivost internetového připojení. Mnohdy spíše nespolehlivost. Dokonce ani když pracujete v kanceláři s placeným vysokorychlostním připojením, nedostane se vám vždy služby v tom rozsahu, za který platíte. Za těchto okolností je docela jedno, jestli pracujete z domu, cestujete nebo se snažíte připojit z místní kavárny. Nic není tak iritující, jako zjištění, že jste opět offline.

5G tuto situaci zásadně změní, protože už nebude nutné spoléhat na schopnosti nejbližší Wi-Fi. S ultrarychlým bezdrátovým připojením ve svém zařízení se budete moci připojit k internetu prakticky odkudkoli, kde je pokrytí.

Zvýšená funkčnost

S vyšší rychlostí a šířkou pásma 5G přichází nové možnosti a zajímavé metody práce. Už není tolik od věci přemýšlet o využití virtuální a rozšířené reality v běžném pracovním provozu. Tyto technologie nám umožní na dálku provádět činnosti, u kterých jsme dříve museli být fyzicky přítomni. Například provést inspekci továrny v jiné zemi v reálném čase a bez nutnosti opustit svou kancelář je zcela reálným scénářem, pokud nejste omezeni rychlostí a spolehlivostí svého připojení.

Většina činností, které dnes vyžadují fyzickou přítomnost pracovníků, bude moci být nahrazena virtuální prací. Zaměstnanci budou moci pracovat s objekty nebo daty na jakoukoli vzdálenost úplně stejně, jako by byli na pracovišti.

Zvýšená produktivita

Možnost pracovat odkudkoli namísto nutnosti podléhat diktátu své pracovní role nebo funkce povede k růstu produktivity, protože si pracovníci budou moci vytvořit takové pracovní prostředí, které jim maximálně vyhovuje. 5G sítě jim přitom pomohou zůstat ve spojení se svými pracovními týmy i prací, kterou právě vykonávají.

Tento růst produktivity se nebude týkat jen samotných zaměstnanců, ale také podniků jako takových. V současnosti patří k největším problémům ztráty a zpoždění způsobené neustálým čekáním. Čekání na zahájení porady, čekání na nahrání souborů, čekání na synchronizaci. 5G sítě díky své rychlosti a stabilitě většinu těchto prodlení odstraní.

Co ještě (kromě rychlosti) na 5G oceníme? Naprostou nezávislost na Ethernet kabelu nebo Wi-Fi. Přinese nám možnost být produktivní bez ohledu na to, kde se právě nacházíme. Není pochyb o tom, že v budoucnu se způsoby práce výrazně změní a práce na dálku se stane standardem.

Článek je převzatý ze serveru https://www.inc.com

 

 

Autor příspěvku: Liběna