automatizace skladu

Jak se vyhnout prostojům v automatizovaných skladech

Podle současných odhadů se trh automatizace skladů do roku 2025 minimálně zdvojnásobí. To znamená, že větší část vaší konkurence začne postupně zkoumat možnosti a postupně investovat do automatizovaných řešení svých skladů. Pokud tak tedy už nečiní, logistické společnosti a jejich vedoucí pracovníci budou muset automatizaci zahrnout do svých každodenních procesů, chtějí-li zůstat konkurenceschopnými.

Každá mince má dvě strany

Každá nová technologie však s sebou nese kromě předpokládaných přínosů také určité překážky a rizika. Zatímco nástroje automatizace a robotiky jsou bezpochyby implementovány proto, aby veškeré procesy zpřesnily a zefektivnily, vždy existuje riziko, že s sebou přinesou problémy a prostoje, pokud nejsou implementovány správně. Řada podniků už dopady ne zcela optimálně naplánované implementace automatizace pocítila. Příkladem může být retailový gigant ASOS. Závada v jeho automatizovaném systému řízení skladu vedla k nevyřízeným zakázkám v celkové hodnotě 31 milionů dolarů.

I když nějaké problémy v průběhu času asi nastanou, existuje celá řada kroků a opatření, s jejichž pomocí můžeme rizika identifikovat a případným prostojům se zcela vyhnout. Které to jsou?

  1. Vytvořte si mapu

K populárním opatřením v rámci automatizace skladů patří implementace automatizovaných vozidel. Tyto stroje se mohou lišit svou velikostí, tvarem i funkcí. Pro správné a bezpečné fungování v rámci systému se plně spoléhají na přesnou mapu svého prostředí. Je tedy naprosto nezbytné, aby mapa, na kterou tyto stroje spoléhají, byla naprosto přesná a aktuální.

  1. Než se pustíte do automatizace, udělejte si pořádek v datech

Naprostá většina automatizovaných procesů a strojů vychází při své práci z dat. Jakékoli zdroje dat, které jsou manuálně zpracovávány, by měly být digitalizovány, aby byl zajištěn hladký průběh automatizace procesů.

  1. Implementujte v pravý čas

Správné načasování implementace automatizace skladu dokáže zabránit celé řadě problémů a prostojů. Je vhodné vyhnout se exponovaným obdobím, kdy je standardně odbavováno větší množství objednávek. Ani období prázdnin, svátků a dovolených není dobrým obdobím pro zásadní změny v technologiích.

Je zkrátka třeba se ujistit, že všichni zainteresovaní členové týmu jsou na místě a nejsou momentálně přetížení vrcholem prodejní sezóny.

  1. Optimalizujte své procesy

Neefektivita a nadbytečnost jsou často přehlíženy a zdůvodňovány tím, že tak se to dělalo vždy. Pokud ale plánujeme zavést automatizaci do svého provozu, je nejvyšší čas analyzovat stávající systém, každý krok a každou položku. A pokud zjistíme, že efektivita zdaleka nedosahuje požadované úrovně, navrhneme a realizujeme kroky optimalizace.

  1. Pořádek a organizace

Před nasazením automatizovaných a robotických řešení musí být sklad perfektně uklizený a dobře zorganizovaný. Jen tak lze nasadit a bezpečně a efektivně využívat nových technologických řešení.

  1. Vzdělávejte své zaměstnance

Pokud neposkytnete svým lidem potřebné zaškolení a trénink, následky v podobě prostojů a jiných problémů na sebe nenechají dlouho čekat. Většina zařízení je navržena pro spolupráci s lidskými zaměstnanci pro zvýšené celkové efektivity, nikoli pro naprosté nahrazení lidské práce. Díky kvalitnímu zaškolení budou zaměstnanci vnímat moderní technologie jako nástroj, který jim má pomoci a nikoli jako drahý výmysl, který jen nabourává staré dobré pořádky a ohrožuje jejich pozici.

Je evidentní, že automatizace a robotika představují blízkou budoucnost skladového průmyslu. Představují nástroje pro úsporu nákladů, vyšší bezpečnost a efektivitu jakékoli operace. Pro správnou implementaci těchto technologií je však nutné pochopení jejích možností, omezení a veškerých kroků její úspěšné implementace.

Autor příspěvku: Liběna