chytré město

Jak jsou digitální dvojčata využívána v konceptu chytrých měst

Fenomén takzvaných chytrých měst se začíná projevovat stále častěji i u nás a zdaleka není doménou pouze velkých metropolí. I obce s několika tisíci obyvatel a omezeným rozpočtem začínají prvky konceptu chytrých měst zvažovat a postupně zahrnovat do svých procesů. K nejčastějším oblastem aplikace patří optimalizace osvětlení nebo dopravy, ale možnosti, které tento koncept nabízí, jsou mnohem širší.  Chytrými městy a technologiemi, které stojí na jejich pozadí se věnuje nejnovější článek na blogu společnosti Dynamic Future.

Stále rostoucí počet měst a metropolí po celém světě sdílí jeden cíl. Usilují o přeměnu v takzvaná chytrá města (smart cities). S postupnou digitalizací světa a rostoucím významem a množstvím dat se koncept chytrých měst zdá být nezbytností. Tento vývoj je do značné míry dán i tím, že chytrá města představují odpověď na současné požadavky v podobě tlaku na stále se zdokonalující infrastrukturu, zvyšování efektivity procesů, rychlý fyzický rozvoj a zvyšující se standardy bydlení.

Digitální dvojčata ve středu dění

Postupný vznik chytrých měst umožnila kombinace celé řady pokročilých technologií a synergie jejich možností, ale skutečným hybatelem dění zde byl koncept digitálních dvojčat. Technologie digitálních dvojčat umožňuje vytvořit digitální repliku (dvojče) města, která dokáže monitorovat město na jediném portálu s využitím dat ze senzorů IoT.

Jedná se o pokročilou schopnost, která propojuje fyzický svět s virtuálním, aby poskytla inteligentní řešení v reálném čase pro městské prostředí a infrastrukturu prostřednictvím senzorů a internetu věcí. Výsledkem je vytvoření propojeného informačního systému, který reflektuje podmínky, úroveň výkonu a efektivitu komunálních aktiv a procesů.

Kde a jak už digitální dvojčata využívají?

Opravdu zajímavé je ale to, jak jsou tyto technologie využívány různými způsoby pro podporu řešení každodenních úkolů a výzev městského bydlení.

Singapur – asijský průkopník na poli chytrých měst

Tento lídr ve využívání digitálního dvojčete dokázal vyjít vstříc přání svých občanů i jiných subjektů prostřednictvím projektu „Virtuální Singapur“. V rámci tohoto projektu byl vytvořen 3D model města, který využívají správní orgány pro podporu svého rozhodování. S pomocí této technologie se městu podařilo zefektivnit vědu a výzkum, celkový rozvoj a rozhodování o záležitostech města.

Příkladem mohou být plány a bezpečnostní protokoly pro nečekané události. Tyto události mohou být simulovány s využitím dat o dopravních zácpách a omezeních a na základě těchto simulací potom mohou úřady navrhnout optimální evakuační trasy a postupy.

Francie – prošlapává cesty evropskému boomu chytrých měst

Francouzi využívají digitální dvojčata podobným způsobem, ale jejich snaha se ubírá spíše směrem architektonického rozvoje. Město Rennes také vytvořilo svůj 3D model pro testování možností budoucího rozvoje města, který bral v úvahu potřeby i obavy jeho obyvatel. Tento model může pomáhat také developerům, architektům a správě města analyzovat limity a omezení, které je třeba brát u rozvojových projektů v úvahu.

Digitální dvojče města také nabízí pohled na to, jak určitá rozhodnutí ovlivní městské prostředí a infrastrukturu v budoucnu, čímž městu ušetří řadu nákladných pochybení.

Helsinky – položení základů zcela nové disciplíny v severských zemích

Strategie finské metropole Helsinky se vydává zase jiným směrem, nicméně koncepce 3D modelu města zůstává středobodem. Město využívá digitální dvojčata pro zdokonalení svého projektu virtuální turistiky a usiluje na tomto poli o vedoucí pozici.

Projekt „Virtuální Helsinky“ nabízí uživatelům možnost „navštívit“ všechna svá atraktivní místa kdykoli v průběhu roku pouze s využitím brýlí pro virtuální realitu a speciální aplikace. Digitální dvojče města je vytvořeno v kvalitním 3D modelu, který umožňuje realistický turistický prožitek a rozšiřuje tak turistickou nabídku města.

I mimo tyto tři příklady existuje celá řada měst, která úspěšně využívají digitální dvojčata pro optimalizaci logistických procesů, zlepšení přístupu obyvatel k informacím, podporu racionálnějšího zacházení se zdroji, přípravu plánů pro případ přírodní katastrofy či spoustu dalších účelů. S příchodem 5G sítí a umělé inteligence bude technologie digitálních dvojčat dále nabývat na síle a významu a pokud už tak nečiní, budou muset projektanti chytrých měst hledat způsoby, jak tuto technologii využít v rámci svých plánů.

 

Autor příspěvku: Liběna