cnc laser

5 věcí, které určují podobu Průmyslu 4.0

Senzory, pokročilá práce s daty a robotizace patří k pilířům, na kterých Průmysl 4.0 stojí. Tyto technologie mění podobu průmyslu poměrně razantním způsobem. Pojďme si samotné základy této čtvrté průmyslové revoluce nebo též Průmyslu 4.0 blíže představit:

  • Klíčem k úspěchu jsou senzory

Průmyslový internet je založen na senzorech, které nejen monitorují jednotlivé procesy, ale také tato data předávají dalším zařízením pro dosažení komplexnějšího obrazu o realitě.

  • Integrace dat

Pokud už máte všechna data zaznamenaná senzory, je obrovskou ztrátou nechat si je pouze uložená v tabulce ve svém počítači. Nejvhodnější je využití cloudové platformy, díky které budou tato data dostupná co nejširšímu okruhu uživatelů a procesů.

  • Datová analytika

Čím lépe dokážete analyzovat svá data, tím kvalitnější rozhodování na základě nich můžete realizovat.

  • Spolupráce s roboty

Nejedná se pouze o roboty, kteří jen rutinně vykonávají opakující se činnosti, ale o takové, kteří dokážou asistovat v procesu rozhodování založeného na datech.

  • Zahrnutí celého zásobovacího řetězce

Tyto technologie nejsou určeny pouze výrobním procesům. V rámci logistiky se prosazují autonomní vozidla doručující všechny druhy produktů včetně logisticky náročnějších položek, jako jsou potraviny. Logistika tak dokáže významně těžit z benefitů Průmyslu 4.0.

Jaký vývoj můžeme očekávat v blízké budoucnosti?

Sítě senzorů budou poskytovat data umělé inteligenci, která je vyhodnotí a vyšle instrukce autonomním systémům jako jsou roboti nebo vozidla. Ti na základě instrukcí vykonají požadované operace bez nutnosti lidské intervence. Zákazník tak bude zahrnut maximální úrovní servisu, o jehož technologické podstatě nebude mít zpravidla ani tušení. Vy ale ano.

Zdroj: https://www.techrepublic.com/article/top-5-things-to-know-about-industry-4-0/

Autor příspěvku: Liběna